همتی : بسته جدید ارزی در راه است+ فیلم

رییس کل بانک مرکزی:  بسته جدید ارزی در راه است