تورم نقطه به نقطه پاییز در قله دهه 90

رکوردهای تورمی در بخش صنعت

کدخبر: 391650
اقتصادنیوز : در مرور تورم فصلی بخش صنعت از ابتدای سال 90 تاکنون فصلهای تابستان و پاییز دو رکورد را ثبت کرده اند. در این فصل ها بیشترین تورم فصلی در کل دهه 90 به ثبت رسیده است

به گزارش اقتصادنیوز، روندهای تورمی در بخش صنعت از ابتدای دهه 90 تاکنون سه رکورد را فصل های پاییز و تابستان در سه قاب تورمی ثبت کرده است

تورم فصلی تولیدکننده بخش صنعت

تغییرات شاخص قیمت در هر کالایی نسبت به فصل قبل را تورم فصلی آن کالامی گویند. این متغیر بیانگر میزان گرانی هر کالا نسبت به فصل پیش است. 

شاخص قیمت تولید کننده در بخش صنعت به وضعیت قیمتهای تولیدی در این بخش اشاره دارد. تاثیرات گرانی در این بخش می تواند بر تورم مصرف کننده بخش صنعت نیز انتقال پیدا کرده و متغیر پیشران در بالارفتن گرانی در این بخش باشد.

تورم تولید کننده بخش صنعت در قاب فصلی در تابستان 31.7 درصد ثبت شده که بالاترین حد گرانی فصلی در بین تمام فصول از ابتدای دهه 90 تاکنون بوده است. این در حالی است که تورم فصلی در بهار(فصل قبل از تابستان) تقریبا 7.6 درصد محاسبه شده بود.

پس از ثبت گرانی در تابستان، در پاییز این متغیر با کاهشی 10 واحددرصدی به 21.7 درصد رسید که دومین رکورد تورم فصلی از ابتدای دهه 90 تا کنون به حساب می آید.

تورم تولید کننده بخش صنعت

تورم نقطه به نقطه تولید کننده بخش صنعت

تورم نقطه به نقطه به مقایسه شاخص قیمت در یک فصل به موقعیت مشابه خود در سال گذشته اشاره دارد. این متغیر در پاییز امسال هم تراز با زمستان 97 و بهار 98 بوده است. حد تورمی در این سه فصل هر سه تقریبا برابر با 77 درصد بوده است.

به عبارت دیگر در پاییز امسال نسبت به سال گذشته وضعیت قیمتها در بخش تولیدکننده 77 درصد گرانتر شده است. این شدت گرانی مشترکا با دو فصل زمستان 97 و بهار 98 بیشترین حد گرانی در تمام فصل های دهه 90 بوده است.

تورم تولید کننده بخش صنعت

تورم سالانه تولید کننده بخش صنعت

مقایسه میانگین چهار فصل منتهی به فصل مورد نظر و میانگین دوره مشابه خود در سال قبل به تورم میانگین اشاره دارد. از آنجا که تورم حافظه ای دراز مدت دارد این قاب تورمی توصیف دقیق تری را از وضعیت گرانی کالاها در هر فصل می دهد.

روند تورم سالانه تولید کننده بخش صنعت نشان می دهد که پس از آنکه در بهار 98 میزان تورم میانگین به 69 درصد رسید قله ای را ثبت کرده و روندی نزولی را در پیش گرفت. اکنون در پاییز امسال این تورم پس از برخورد به کف در بهار 99 دوباره در فصول بعد افزایش پیدا کرده و به 37.4 درصد رسیده است. این بالاترین تورم میانگین در سال جاری بوده است.

به طور کلی همانطور که به رکورد های تورمی در پاییز و تابستان امسال اشاره شد در مقایسه وضعیت گرانی در این دو فصل مشاهده می شود که قیمتها در این فصل به میزان زیادی دچار گرانی شده اند. 

با توجه به اینکه این گرانی ها می تواند سبب افزایش بخش های تولیدی در صنعت شود می توان منتظر بالارفتن تورم کالاها و خدمات مصرفی در فصل های آتی بود. درهمین خصوص همواره از تورم در بخش های تولیدی به عنوان متغیر پیشران برای تورم مصرف کننده یاد می شود.

تورم تولید کننده بخش صنعت

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما