آخرین خبرها درباره اجرای حق مسکن 450 هزار تومانی کارگران در ۱۴۰۰

کدخبر: 403093
معاون روابط کار از ارسال مصوبه حق مسکن به هیأت دولت خبر داد و گفت: بدیهی است میزان و تاریخ اجرای پیشنهاد مزبور بعد از تصویب نهایی در هیأت وزیران مشخص خواهد شد.
آخرین خبرها درباره اجرای حق مسکن 450 هزار تومانی کارگران در ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، حاتم شاکرمی, معاون روابط کار وزارت کار درباره ارسال مصوبه حق مسکن به هیأت دولت گفت: بر اساس ماده 2 اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب سال 1370 مجلس شورای اسلامی، کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیات وزیران می رسد.

وی ادامه داد: لذا در راستای اجرای قانون مذکور، شورای عالی کار در جلسه 297 مورخ 1399/12/23 با افزایش کمک هزینه مسکن کارگری از مبلغ ماهانه سیصد هزار تومان به مبلغ ماهانه چهارصد و پنجاه هزار تومان موافقت نموده است و متعاقب آن پیشنهاد مزبور به موجب نامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای طرح در هیات وزیران به معاون اول محترم ریاست جمهور ارسال گردیده است.

کارگر

 وی درباره زمان اجرای این مصوبه گفت: بدیهی است میزان و تاریخ اجرای پیشنهاد مزبور بعد از تصویب نهایی در هیأت وزیران مشخص خواهد شد.

به گزارش تسنیم، 23اسفند ماه، در دویست نودو هفتمین نشست شورای عالی کار دستمزد کارگران برای سال 1400 تعیین شد. در این نشست دستمزد حداقلی کارگران 39 درصد افزایش یافت. با این حساب، حداقل حقوق کارگران از 1میلیون و 910 هزار تومان به 2میلیون و 655 هزار تومان افزایش یافت. با مصوبه شورای عالی کار حق مسکن کارگران به  450 هزار تومان رسید که همان شب محمد شریعتمداری, وزیرکار درباره مصوبه حق مسکن گفت:  بخش مربوط به کمک هزینه مسکن منوط به تایید هیات وزیران است که این پیشنهاد با قید فوریت تقدیم دولت خواهد شد و با تصویب آن افزایش حق مسکن اعمال خواهد شد.

 اینطور که شاکرمی گفته است مصوبه حق مسکن به هیأت دولت ارسال شده و در انتظار تصویب است.

تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی