بررسی رشد اقتصادی نقطه به نقطه در زمستان

بازگشت نفت به مدار رشد+نمودار

کدخبر: 419647
اقتصادنیوز: رشد اقتصادی نقطه به نقطه در زمستان بالغ بر 7 درصد به ثبت رسیده است، این در حالیست که در همین بازه زمانی رشد بخش نفت 35.8 درصد بر آورد شده است.

به گزارش اقتصادنیوز بنا به گزارش بانک مرکزی در مورد رشد اقتصادی زمستان سال 99 منتشر شده است، رشد اقتصادی نقطه به نقطه کشور در زمستان به بالغ بر 7 درصد رسیده است. رشد اقتصادی بدون احتساب نفت نیز در زمستان گذشته نیز 3.6 درصد به ثبت رسیده است. این امر بیانگر سهم بالای نفت در رشد حجم حقیقی اقتصادی کشور در سال 99 بوده است. نکته بسیار حائز اهمیت در رشد بالای بخش نفت در چند ماهه ی پایانی سال 99 است که در ادامه گزارش به آن پرداخته شده است.. این امر بیانگر این است که در انتهای سال 99 راه های صادرات نفت برای کشور تا حد قابل توجهی باز شده است. رشد اقتصادی برای کل سال 99 نیز 3.7 درصد به ثبت رسیده است. همچنین رشد اقتصادی در سال گذشته بر اساس گزارش بانک مرکزی 2.5 درصد برآورد شده است.  در این گزارش به بررسی رشد اقتصادی از منظر رشد نقطه به نقطه زمستان پرداخته شده است.

رشد اقتصادی زمستان؛ در قله سال 99

رشد اقتصادی نقطه به نقطه فصلی در زمستان 99، 7.7 درصد برآورد شده است. بر این اساس می توان گفت تولید ناخالص صورت گرفته در زمستان سال گذشته 7.7 درصد از تولید صورت گرفته در زمستان 98 بیشتر بوده است. این نرخ رشد بالاترین نرخ رشد نقطه به نقطه فصلی در سال گذشته است. به طوریکه عدد این شاخص در بهار 99، منفی 2.5 درصد به ثبت رسیده بوده است، به ترتیب رشد اقتصادی در تابستان و پاییز نیز رشد 5.4 و 3.8 درصدی برآورد شده است. رسیدن رشد از منفی 2.5 درصد به مثبت 7.7 درصد، در زمره بیشترین افزایش درصد رشد در طول یکسال است.

رشد اقتصادی بدون نفت

رشد اقتصادی بدون نفت در شاخص نقطه به نقطه برای زمستان سال گذشته 3.6 درصد به ثبت رسیده است. رشد اقتصادی بدون نفت در قیاس با رشد اقتصادی با احتساب نفت در سال 99 از ثبات بیشتری برخوردار بوده است. به بیان دیگر به جز فصل بهار که به علت شوک وارد شده به اقتصاد ناشی از کرونا رشد منفی 0.2 درصدی رقم خورد. در تابستان و پاییز سال گذشته به ترتیب رشدی معادل با 3.5 درصد و 3 درصد رقم خورده است. بر این اساس می توان گفته علت اصلی اوج گیری رشد اقتصادی (با احتساب نفت) در زمستان سال به علت فروش نفت بوده است.

افت رشد بخش کشاورزی در زمستان 99

رشد اقتصادی نقطه ای زمستان گذشته برای بخش کشاورزی 3.4 درصد رقم خورده است. این در حالیست که رشد همین بخش در پاییز 5.2 درصد به ثبت رسیده بود. رشد اقتصادی بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش های اصلی اقتصاد ایران از نوسان کمتری در سال 99 برخوردار بوده است. این امر نشانگر اثر پذیری کمتر این بخش از شوک های وارد شده به اقتصاد کشور در سال 99، نسبت به سایر بخش ها است. همچنین رشد نقطه ای بخش کشاورزی در بهار و تابستان سال گذشته به ترتیب 4.9 درصد و 4.1 درصد برآورد شده است.

photo_2021-06-16_19-40-33

رشد بالغ بر 35 درصدی فروش نفت

در ابتدای سال 99 رشد نقطه به نقطه بخش نفت در بهار حدود منفی 16 درصد رقم خورده بود. حال که آمار فروش نفت تا پایان سال گذشته منتشر شده است، رشد اقتصادی 35.8 درصدی بخش نفت در زمستان به چشم می خورد. این عدد رشد یقینا متأثر از باز شدن گلوگاه های تجاری ایران برای فروش نفت در چهار ماه پایانی سال 99 بوده است. به عقیده بسیاری پس از روی کار آمدن بایدن، از سختی تحریم های نفتی علیه ایران کاسته شد و ایران توانست فروش نفت خود را افزایش دهد. بر اساس این آمار می توان متوجه اهمیت اینکه چه فردی بر مسند ریاست جمهوری آمریکا نشسته است، پی برد. در پاییز نیز رشد اقتصادی نقطه ای این بخش حدود 9 درصد به ثبت رسیده بود.

بخش صنعت در مدار نزول

رشد اقتصادی بخش صنعت در بهار 99، تنها 1.8 درصد به ثبت رسیده بود. تا حد زیادی می توان این رشد پایین را متأثر از شوکی دانست که کرونا به اقتصاد ایران وارد کرده بود. پس از آنکه بخش ها توانستند خود را با شرایط کرونایی جدید تطبیق دهند، در تابستان رشد نقطه ای بخش صنعت به 11.9 درصد رسید. اما پس از این تابستان در پاییز شاهد روند افزایشی در درصد رشد نبودیم و رشد اقتصادی این بخش در سومین فصل سال به 10 درصد رسید. ظاهرا این روند نزولی در زمستان هم ادامه دار بود و رشد نقطه به نقطه بخش صنعت در چهارمین فصل سال، 8.4 درصد به ثبت رسید.

سال 99؛ سالی ناخوشایند برای بخش خدمات

اتفاقات و بحران هایی مانند اپیدمی کرونا اولین و مهلک ترین ضربه ای که به اقتصاد وارد می کنند، از طریق بخش خدمات است. به همین جهت علی رغم اینکه در سال های گذشته این بخش خدمات بود که جور  بخش های دیگر را می کشید، بخش خدمات در سال 99 رشد اقتصادی مناسبی را تجربه نکرد. در بهار 99 سال رشد نقطه ای این بخش منفی 1.3 درصد رسید. در تابستان این شاخص رشد عدد مثبت 1.3 را نشان میداد، اما این رشد دوام نیاورد و در فصل پاییز به تنها 0.1 درصد رسید. در فصل پایانی سال گذشته نیز بار دیگر رشد اقتصادی بخش خدمات منفی شد و رقم منفی 0.2 درصد را به ثبت رساند. با توجه به اینکه سهم بخش خدمات حدود نیمی از حجم اقتصاد ایران را تشکیل می دهد، یقیقنا عدم رشد اقتصادی در این بخش می تواند ترمز رشد اقتصادی کل را بکشد.

رشد نزدیک به صفر برای بخش معدن

پس از بخش خدمات، بخش معدن کمترین رشد را در زمستان 99 داشته است. در بهار سال گذشته رشد نقطه ای بخش معدن 2.5 درصد به ثبت رسیده بود. در تابستان این شاخص افزایش یافت و به 5 درصد رسید، اما در در پاییز و زمستان ما شاهد تداوم در این افزایش رشد نبودیم. به بیان دیگر رشد اقتصادی بخش معدن در پاییز به 1.5 درصد کاهش یافت و در فصل پایانی سال نیز رشد نیم درصدی را به ثبت رساند. به طور کلی می توان بخش معدن را پس از بخش خدمات کم رونق ترین بخش اقتصاد ایران در سال 99 دانست.

photo_2021-06-16_19-40-26

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما