بررسی تورم اقلام وارداتی در سال 99

6.5 برابر شدن قیمت کالا های وارداتی

کدخبر: ۴۲۲۳۰۰
اقتصادنیوز: آمار ها نشان می دهد که تورم نقطه ای کالا و خدمات وارداتی در زمستان 99 بالغ بر 558 درصد به ثبت رسیده است. به بیان ساده تر قیمت اقلامی که از خارج از کشور وارد شده است در یک سال 6.5 برابر شده است.
6.5 برابر شدن قیمت کالا های وارداتی

به گزارش اقتصادنیوز بر اساس آمار های منتشر شده از مرکز آمار و گمرک کشور، تورم به ثبت رسیده برای کالا های وارداتی در سال 99 ، بی سابقه بوده است. تورم نقطه به نقطه اقلام وارداتی در پاییز 99 بالغ بر 588 درصد به ثبت رسیده بود و همان گونه که گفته شد با کاهش 30 درصدی در زمستان به 558 درصد رسید. تورم میانگین و فصلی نیز به ترتیب 534 و 45 درصد رقم خورده است. در تمامی شاخص های تورمی، افزایشی قیمتی که برای اقلام وارداتی در سال 99 برآورده شده است در چندین سال گذشته بی سابقه است.

قیمت کالا های وارداتی یکی از مهم ترین عوامل تأثیر گذار بر میزان مبادلات خارجی کشور هاست و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله است و از سویی نیز رابطه مبادله بر متغیر های حقیقی اقتصاد مانند رشد اقتصادی اثر بالایی دارد. به همین جهت بررسی تغییرات شاخص قیمت و تورم اقلام وارداتی بسیار حائز اهمیت است. در این گزارش به این شاخص در روند چندین فصل گذشته اقتصاد ایران پرداخته شده است.

تورم فصلی واردات در مدار نزول

تورم فصلی کالا و خدمات وارداتی در زمستان 99 حدود 45 درصد به ثبت رسیده است، به بیان دیگر قیمت اقلام وارداتی به طور میانگین در زمستان 45.4 درصد نسبت به پاییز 99 گران تر شده است. تورم فصلی پاییز 99 نیز 59.3 درصد به ثبت رسیده بود که بر این اساس تورم فصلی در پایان سال 99 نسبت به پاییز نزدیک به 14 درصد کاهش یافته است.

شاخص تورم فصلی واردات در سال 99 بالاترین اعداد خود را در چندین سال گذشته به ثبت رسانده است. این شاخص در بهار سال گذشته 67 درصد و در تابستان با جهش کوچک به 69 درصد رسید. این رقم در پاییز با کاهش 10 درصدی همانگونه که گفته شد به حدود 59 درصد رسید و این روند کاهشی در زمستان هم ادامه یافت تا در آخرین فصل سال 99 پایین ترین تورم فصلی واردات در این سال رقم بخورد. بر این اساس این شاخص تورمی در مدار نزول قرار گرفته است.

بیشترین افزایش قیمت در بین کالا های وارداتی

بیشترین تورم فصلی اقلام وارداتی در زمستان 99 برای کالاهای اپتیک و عکاسی با تورمی معادل با 99 درصد رقم خورده است. بر این اساس تنها در فصل زمستان نسبت به پاییز قیمت اقلام وارداتی مربوط به عکاسی 2 برابر شده است. در جایگاه دوم افزایش قیمت فصلی نیز اقلام وارداتی مربوط به فلزات و مصنوعات آنها با تورمی معادل با 78.2 درصد قرار دارد. اقلام خوراکی نیز مانند محصولات نباتی در زمره پایین ترین تورم های فصلی قرار دارد. به عنوان مثال اقلام وارداتی محصولات نباتی تورم فصلی 6.8 درصدی را در زمستان 99 تجربه کرده است.

photo_2021-06-27_17-38-57

6.5 برابر شدن قیمت کالا های وارداتی در یک سال

تورم نقطه به نقطه کالا و خدمات وارداتی در زمستان 99 بالغ بر 558 درصد به ثبت رسیده است. به بیان ساده تر تنها در طول یک سال یعنی از زمستان 98 تا زمستان 99 به طور میانگین قیمت اقلام وارداتی 6.5 برابر شده است. این در حالیست که تورم نقطه زمستان بالاترین تورم ثبت شده در سال 99 نیست. تورم نقطه ای اقلام وارداتی در پاییز 99 بالغ بر 588 درصد به ثبت رسیده است. این نرخ تورم بالاترین تورم به ثبت رسیده برای کالا های وارداتی در چندین سال گذشته است.

به طور کلی می توان روند تورم نقطه به نقطه کالا و خدمات وارداتی را از بهار 98 تا پاییز 99 صعودی دانست. این شاخص در بهار سال 98 در حدود 225 درصد قرار داشت و در 6 فصل بعدی به طور پیوسته عدد این شاخص افزایش یافت. تورم فصلی زمستان پس از 7 فصل متوالی افزایش، کاهش را تجربه کرد. با وجود کاهش نرخ تورم در زمستان، هنوز هم این رقم نسبت به اعداد تورم قبل از پاییز بیشتر است.

بیشترین تورم نقطه ای در کدام بخش رقم خورده است؟

در میان اقلام وادراتی بیشترین تورم نقطه ای رقم خورده مانند شاخص تورم فصلی به اقلام اپتیک و عکاسی تعلق دارد، تورم نقطه ای این بخش در زمستان 99 حدود 689 درصد به ثبت رسیده است. در جایگاه بعدی نیز اقلام واراتی مربوط به ادوات برقی با تورمی معادل با 596 درصد تعلق دارد. نکته حائز اهمیت در مورد شاخص تورم اقلام وارداتی اقلام مربوط به پوست و چرم است. علی رغم تورم های نجومی رقم خورده در مورد کالا های وارداتی، کالا های مربوط به چرم تورم نقطه ای منفی 4.8 درصدی را تجربه کرده است. این بخش تنها تورم منفی را در میان تمامی بخش ها به ثبت رسانده است.

photo_2021-06-27_17-39-02

تورم میانگین کالا و خدمات وارداتی

تورم میانگین اقلام وارداتی در زمستان سال گذشته 534 درصد رقم خورده است. به بیان دیگر میانگین تورم اقلام صادراتی در چهار فصل منتهی به زمستان 99 نسبت به میانگین تورم چهار فصل منتهی به زمستان 98، 534 درصد بوده است. تورم میانگین رقم خورده در زمستان 99 برای اقلام وارداتی در دهه 90 بی سابقه است.

این شاخص تورمی از بهار 97 تا زمستان 99 روندی کاملا صعودی داشته است. به بیان ساده تر تورم میانگین کالا و خدمات در بهار تنها 45 درصد رقم خورده بود، این عدد برای 12 فصل متوالی افزایش مدام را تجربه کرده و در زمستان 99 به عدد 534 درصد رسیده است. بر این اساس می توان گفت حدود 500 درصد افزایش در نرخ تورم در طول تنها 3 سال.

تورم 600 درصدی در کدام بخش رقم خورده است؟

در میان بخش ها و اقلام وارداتی، بالاترین تورم برای ادوات برقی با 603 درصد رقم خورده است. در جایگاه بعدی نیز اقلام مربوط به دستگاه های اپتیک و عکاسی با تورمی معادل با 597 درصد تعلق دارد. به مانند تورم نقطه ای در تورم میانگین نیز کالا های مربوط به پوست و چرم تورم منفی را تجربه کرده است، افزایش قیمت در این بخش منفی 4.8 درصد برآورد شده است.

به طور کلی می توان گفت افزایش قیمت یا تورم کالا های وارداتی در سال 99 و در زمستان گذشته مربوط به اقلام خوراکی پایین تر از سایر کالا ها بوده است.

photo_2021-06-27_17-39-07

تیتر یک
از دست ندهید
کارگزاری مفید