بررسی درآمد و هزینه های استان های کشور در سال 99

گرانترین شهرها و روستاهای ایران

کدخبر: 428854
اقتصادنیوز: بررسی ها نشان می دهد متوسط هزینه خانوار شهری در سال 99 در استان تهران 2.7 برابر خانوار شهری در استان خراسان شمالی است.

به گزارش اقتصادنیوز میانگین درآمد سالانه کل کشور در سال 99 بالغ بر 74 میلیون و 676 هزار میلیارد تومان برآورد شده است، این رقم برای مناطق روستایی حدود 42 میلیون تومان به ثبت رسیده است. همچنین متوسط هزینه سالانه کل کشور در مناطق شهری و روستایی به ترتیب 62 و 34 میلیون تومان برآورد شده است.

 با وجود اینکه درآمد در تهران نسبت به شهری مانند خراسان شمالی بسیار بالاست اما بر اساس آمار ها شرایط زندگی در تهران از لحاظ خالص درآمد_هزینه سخت تر است. چراکه متوسط درآمد ساکنین شهر تهران 2.2 برابر متوسط درآمد در خراسان شمالی است، این در حالیست که هزینه ها در تهران 2.7 برابر متوسط هزینه ها در خراسان شمالی است.


در اکوایران ببینید


 

همچنین آمار ها نشان می دهد که شرایط در مناطق روستایی استان سیستان بلوچستان از نظر درآمد و هزینه بسیار سخت و بحرانی است. متوسط درآمد سالانه در مناطق روستایی استان سیستان 18 میلیون تومان و متوسط هزینه سالانه نیز در همان حدود 18 میلیون تومان است، در هیچ یک از مناطق کشور اعم از روستایی و شهری به این اندازه درآمد و هزینه به هم نزدیک نیست. همچنین مناطق روستایی این استان پایین ترین سطح درآمد در کلیه مناطق کشور را دارند.

تهران؛ گران شهر ایران

 در میان استان های کشور، استان تهران گران ترین استان کشور است. متوسط هزینه سالانه خانوار شهری در استان تهران در سال 99 بالغ بر 109 میلیون و 811 هزار تومان برآورد شده است. پس از تهران استان البرز با متوسط هزینه سالانه 89 میلیون و 753 هزار تومان در جایگاه دوم قرار دارد. بررسی این شاخص در مورد سایر استان ها نشان می دهد که استان های تهران و البرز با اختلاف زیادی نسبت به سایر استان ها، گران ترین استان های کشور است.

در میان مناطق روستایی کشور ، استان البرز با متوسط هزینه سالانه 56 میلیون تومانی در جایگاه گران ترین روستاهای کشور ایستاده است. مناطق روستایی استان های تهران و مازندران با بالغ بر 50 میلیون تومان متوسط هزینه سالانه برای یک خانواده در جایگاه دوم قرار دارند.

درآمد هزینه استان ها

کدام استان کم هزینه ترین استان کشور است؟

هزینه متوسط سالانه برای یک خانوار شهری در استان خراسان شمالی برای سال 99، 35 میلیون و 194 هزار تومان به ثبت رسیده است، بر این اساس شهر های خراسان شمالی ارزان ترین شهر های کشور هستند. شهر های استان های کرمان و اردبیل به ترتیب با هزینه متوسط سالانه 37 و 39 میلیون تومان در جایگاه دوم و سوم کم هزینه ترین شهر های ایستاده اند.

در میان مناطق روستایی، روستا های استان سیستان بلوچستان با متوسط هزینه سالانه 18 میلیون تومانی، ارزان ترین روستا های کشور هستند. مناطق روستایی استان های خراسان شمالی و خراسان جنوبی به ترتیب در جایگاه های دوم و سوم قرار دارند.

متوسط درآمد در تهران؛ 1.5 برابر میانگین کشور

متوسط درآمد یک خانوار شهری در استان تهران در سال 99 برابر با 109 میلیون و 811 هزار تومان بوده است. همانگونه که تهران در صدر گران ترین شهر های کشور ایستاده است، از نظر متوسط درآمد نیز در جایگاه نخست قرار دارد. متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری در استان تهران 47 درصد بیشتر از میانگین کشوری است. شهر های استان البرز و مازندران نیز به ترتیب با میانیگن درآمد 89 و 82 میلیون تومانی در رده های بعدی پر درآمد ترین شهر ها قرار دارند. همانگونه که مشاهده می شود شهر هایی که متوسط هزینه بالایی دارند، از نظر درآمدی نیز در صدر شهر های کشور قرار دارند.

مناطق روستایی استان البرز  با درآمد متوسط سالانه 67 میلیون و 689 هزار تومان، پر درآمد ترین روستا های کشور در سال 99 بوده است. روستاهای استان تهران دومین روستا های پر درآمد کشور و مناطق روستایی استان مازندران نیز در جایگاه سوم قرار دارد.

استان خراسان جنونی در قعر درآمد زایی

متوسط درآمد یک خانواده شهر نشین در استان خراسان شمالی در سال تنها 48 میلیون و 256 هزار تومان است. شهر های این استان در میان شهر های کشور پایین ترین سطح درآمد زایی را دارند. مناطق شهری استان کرمانشاه نیز با متوسط درآمد سالانه 50 میلیون تومان پس از شهر های خراسان شمالی کم درآمد ترین شهر ها را به خود اختصاص داده است. در میان مناطق روستایی کشور، روستا های استان سیستان و بلوچستان با تنها درآمد 18 میلیون به طور متوسط در سال، بد ترین وضعیت را از نظر درآمد زایی دارد.

درآمد هزینه استان ها

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما