سطح بالای تورم خوراکی‌ها در استان های پر تورم

جابجایی رکورد تورم ماهانه در 3 استان +نمودار

کدخبر: 480035
تورم ماهانه در سه استان کشور رکورد 9 ساله را جابجا کرد. در همین رابطه تورم ماهانه مازندران، لرستان و اصفهان در بهمن امسال به بی سابقه ترین سطح خود در این مقطع از سال های اخیر از 1391 تاکنون رسیده است. اتفاقی که براساس آمارها ریشه در رشد بیشتر قیمت کالاهای خوراکی داشته است.

به گزارش  اقتصادنیوز، تورم بهمن ماه در بعد ماهانه برابر با 2.1 درصد به ثبت رسید. این تورم به تفکیک استان های کشور نشان می دهد استان مازندران بیشترین تورم را در بعد ماهانه به ثبت رسانده است.

به طور کلی در برخی مشاهدات آماری از وضعیت تورم می توان این متغیرکلان اقتصادی را دارای رفتاری فصلی در نظر گرفته و تغییرات هر ماه را در سال های مختلف مقایسه کرد. چرا که وضعیت رشد قیمت ها خیلی از اوقات رفتاری تکراری دارد و متناسب با هر فصل و تقاضا و مصرف خانوارها برخی قیمت ها تغییرات مشابه را از خود برجا می گذارند. یعنی الگوی رفتاری مشابهی دارد.

در همین رابطه بررسی دقیق تر از وضعیت سه استان کشور نشان می دهد تورم ماهانه در مازندران، اصفهان و لرستان در بهمن ماه امسال به بالاترین سطح خود در مقایسه بهمن ماه 9 سال اخیر رسیده است.

رکوردزنی تورم ماهانه در سه استان کشور

بنا به گزارش اکوایران، تورم ماهانه به رشد ماهانه عمومی قیمت ها در هر مقطع اشاره دارد. این رقم در مازندران به 4.1 درصد رسیده و در میان استان های کشور در این موعد بیشترین بوده است.

بررسی این آمار با تمام ماه های میانی زمستان از سال 91 تا کنون نشان می دهد این میزان افزایش در بهمن ماه در استان مازندران هم در 9 سال اخیر بی سابقه بوده است.

به عبارت دیگر همواره تورم ماهانه مازندران در این ماه، کمتر از 4 درصد ثبت می شده و رشد قیمتی که شهروندان این استان در بهمن ماه تجربه کرده اند در 9 سال اخیر سابقه نداشته است. این اتفاق برای سه استان دیگر نیز رقم خورده است.

تورم ماهانه در لرستان و اصفهان نیز در ماه بهمن برابر با 3.4 درصد و 2.4 درصد ثبت شده که بالاترین سطح را از سال 91 تا کنون داشته اند.

تورم

سطح بالای تورم خوراکی ها در استان های پر تورم

تورم ماهانه خوراکی ها در کشور به طور کلی برابر با 3.9 درصد بوده و نسبت به ماه های اخیر سیری صعودی گرفته است.

بررسی این شاخص به تفکیک استان ها نشان می دهد تورم ماهانه مازندران در بهمن امسال برابر با 8.9 درصد بوده که بیشترین میزان را در میان استان های کشور داشته اند.

استان لرستان نیز تورم ماهانه آن برابر با 5.7 درصد بوده که رتبه سوم را در این ماه در میان سایر استان ها داشته که سطح بالایی به شمار می آید.

استان اصفهان نیز در این محاسبه تورمی معادل با 4.4 درصد داشته که از متوسط کل کشوری فراتر بوده است.

این در حالی است که تورم غیر خوراکی ها در این ماه در کشور در میان استان های ایران سطح پایین تری را به ثبت رسانده است.

تورم

سطح پایین تر تورم غیر خوراکی در بهمن ماه

بررسی تورم ماهانه غیرخوراکی ها در کشور در بهمن ماه امسال نشان می دهد تورم ماهانه لرستان ، اصفهان، و مازندران که رکورددار تورم ماهانه در این مقطع بوده اند به ترتیب برابربا 1.7، 1.4 و 1.3 درصد بوده اند.

بسط مقایسات آماری در تورم ماهانه غیرخوراکی ها نشان می دهد  این متغیر در سه استان کشور پایین تر از صفر ثبت شده است.

گیلان، خراسان شمالی و مرکزی استان هایی بودند که در این ماه تورم ماهانه کمتر از صفر را ثبت کرده اند که به ترتیب برابر با منفی 0.1، منفی 0.2 و منفی 0.7 درصد بوده. به عبارت دیگر در این استان ها کالاهای غیر خوراکی به نسبت ماه قبل ارزانتر شده اند.

درنهایت نتیجه بررسی های آماری در این مقطع نشان می دهد آن چه عامل جدی تری در افزایش قیمت ها در این ماه بوده بیشتر تورم خوراکی بوده و موجب بالاتر رفتن تورم کل در برخی استان ها و در نهایت در کل کشور شده است.

تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی