سهم سی درصدی بانک ها از تامین کسری بودجه

رمزگشایی از کاهش فروش اوراق بدهی در 1400

کدخبر: 485632
بررسی روند فروش اوراق بدهی دولتی دراین سال نشان می دهد در سی و شش مرحله حراج اوراق دولت توانست در مجموع 90 هزار و 610 میلیارد تومان اوراق به مشتریان خود بفروشد.

 

به گزارش اقتصادنیوز، روند فروش اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه سال 1400 نشان از روند نزولی بانک ها در مشارکت در این بازار داشته و بار سنگین تر خرید اوراق بر دوش نهادهای بورسی بوده است. این اتفاق می تواند ناشی از وضعیت نامساعد نقدینگی در بانک ها داشته باشد.

افت معاملات در بازار اولیه 1400

 

به گزارش اکوایران، دولت می تواند در بازار اولیه برای تامین بخشی از درآمد خود اقدام به فروش اوراق بدهی دولتی کند و این معاملات در بازار اولیه سال 1400 افت قابل ملاحظه ای در مقایسه با سال قبل داشته که این میزان افت بیشتر از ناحیه نهادهای مالی بوده است.

در این بازار دولت ها با فروش اوراق بدهی دولتی به مشتریان خود می توانند کسب درآمد کنند. این مشتریان در بازار غالبا یا نهادهای مالی یا بورسی ها هستند که با توجه به تاریخ سررسید و سود اوراق اقدام به خرید می کنند.

هر چه تاریخ سررسید اوراق پایین تر و نرخ سود در مقیاس بالاتری قرار داشته باشد این معاملات نیز از رونق بیشتری برخوردار بوده ومشتریان تمایل بیشتری به مشارکت در آن خواهند داشت. البته سوی دیگر علت تغییر میزان مشارکت می تواند وضعیت نقدینگی و آینده نگری مشتریان از بازارهای مالی خود در آتیه نزدیک باشد.

در هر صورت باتوجه به عدم چاپ پول در این بازار و این که دولت با فروش اوراق بدهی پایه پولی را افزایش نمی دهد می توان گفت اوراق بدهی دولتی مسیری مفید برای جامعه از جهت عدم رشد تورم به شمار می آید. که رونق بالاتر در آن از رشد بیشتر تورم در هر سال جلوگیری می کند.

سهم سی درصدی بانک ها از تامین کسری بودجه

بررسی روند فروش اوراق بدهی دولتی دراین سال نشان می دهد در سی و شش مرحله حراج اوراق دولت توانست در مجموع 90 هزار و 610 میلیارد تومان اوراق به مشتریان خود بفروشد. در این دادو ستد سهم بانک ها 30 هزار و 530 میلیارد تومان و میزان مشاکت نهادهای تامین سرمایه معادل با 60 هزار و 100 میلیارد تومان بوده است. 

به عبارت دیگر به لحاظ درصدی برآورد می شود در این مدت 33.7 درصد از فروش اوراق در بازار به عهده بانک ها بوده و 66.3 درصد آن را نهادهای تامین سرمایه خریداری کرده اند.

این در حالی است که در سال گذشته در انتهای سال این سهم به میزان تقریبا برابری رسیده بود.

اوراق بدهی

تفاوت مهم اوراق بدهی دولتی در سال 1400 با سال قبل

به طور کلی در سال گذشته طبق آمار و ارقام بانک مرکزی در خصوص اوراق بدهی دولتی در این بازار، تقریبا 125 هزار و 750 میلیاد تومان اوراق به فروش رسید که تقریبا 38.8 درصد بیشتر از سال 1400 بود. 

بررسی تفکیک خرید اوراق در این سال نشان می دهد 63 هزار و 135 میلیارد تومان را بورسی ها و 62 هزار و 614 میلیارد تومان را نهادهای مالی خریداری کرده اند. به لحاظ درصد این محاسبه نشان از سهم 49.3 درصدی بانک ها و 49.7 درصد بورسی ها داشته است. سهمی تقریبا برابر .

اما مقایسه مقداری خرید اوراق دولتی در بورس و بانک نشان می دهد در بازار سرمایه میزان مشارکت افتی 4 درصدی داشته، این در حالی است که در بانکها کاهشی 51 درصدی ثبت شده است.

به عبارت دیگر می توان گفت تفاوت اصلی دو سال 99 و 1400 در تقلیل میزان خرید بانک ها از دولت بوده است. کاهشی که می تواند ناشی از وضعیت بد نقدینگی این نهادها در این سال بوده باشد.

اوراق بدهی

تیتر یک
  • گزارش اقتصادنیوز از بازارهای جهانی؛

    اقتصادنیوز: دیروز ارزش بیت‌کوین پس از رسیدن به حوالی به ۲۴هزار و ۲۰۰ دلار، به سرعت به زیر ۲۴ هزار دلار سقوط کرده است.

از دست ندهید