افزایش نرخ بیکاری فصلی

ثبت کمترین نرخ مشارکت اقتصادی در هفت سال اخیر

کدخبر: 487092
اقتصادنیوز: بررسی نرخ مشارکت در سال های گذشته نشان می دهد این شاخص در بعد فصلی در کمترین سطح خود در هفت سال اخیر قرار گرفته و همچنان شیبی نزولی را در فصل های اخیر اتخاذ کرده است.

 به گزارش اقتصادنیوز  نرخ بیکاری در مقیاس فصلی روندی صعودی را پیموده و در پایان 1400 به 9.4 درصد رسید. این در حالی است که این نرخ پاییز 1400 برابر با 8.9 درصد ثبت شده بود.

اکوایران در این باره نوشت: به طور کلی بررسی اختلاف رشد اقتصادی در فصول گذشته نشان می دهد پس از آن که در تابستان نرخ بیکاری افزایشی 0.8 واحد درصدی  را ثبت کرده بود افزایش 0.5 واحد درصدی در زمستان دومین رکورد را در سه سال گذشته در این زمینه به ثبت رساند.

بیکاری

نرخ بیکاری 9.9 درصدی مناطق شهری در اسفند 1400

به طور کلی سهم جمعیت بیکار از کل جمعیت فعال در اسفند 1400 به طور متوسط مناطق شهری برابر با 9.4 درصد به ثبت رسید. 

مقایسه این نرخ با پاییز 1400 نشان از رشد 0.5 رصدی نرخ بیکاری در کل کشور داشته است. این در حالی است که این نرخ از زمستان سال گذشته در حدود 0.3 واحد درصد کمتر بوده است.

این مقایسه به تفکیک مناطق شهری و روستایی نیز نشان می دهد شاخص برآورد بیکاری ایران در مناطق شهری برابر با 9.9 درصد ثبت شده و در مناطق روستایی نیز برابر با 8 درصد محاسبه شده است.

بررسی نرخ بیکاری در مناطق روستایی نیز نشان می دهد این بیشترین میزان این شاخص در سال 1400 بوده که البته بررسی سالانه نشان می دهد همواره در هر سال در اسفند ماه شاهد جهش نرخ بیکاری در مناطق روستایی بوده ایم. این جهش می تواند به دلیل شرایط وخیم کسب وکار کشاورزی در فصل زمستان بوده باشد.

در نهایت افزایش فصلی نرخ بیکاری در کشور با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی درایران همراه بوده است.

بیکاری

کمترین نرخ مشارکت اقتصادی در هفت سال اخیر

به طور کلی نرخ مشارکت اقتصادی در آخرین فصل 1400برابر با 40.4 درصد ثبت شد. این نرخ به سهم جمعیت فعال از کل جمعیت در کشور دلالت داشته و به عبارتی تغییرات آن می  تواند نشان دهنده مشارکت آحاد جامعه در وضعیت اقتصادی بوده باشد.

بررسی نرخ مشارکت در سال های گذشته نشان می دهد این شاخص در بعد فصلی در کمترین سطح خود در هفت سال اخیر قرار گرفته و همچنان شیبی نزولی را در فصل های اخیر اتخاذ کرده است.

به همین دلیل برخی تحلیلگران روندهای کاهشی در نرخ بیکاری راغالبا نه لزوما نتیجه بهبود وضعیت اشتغال زایی که ثمره کاهش نرخ مشارکت اقتصادی درایران می دانند. 

با این حال حتی با وجود کاهش نرخ مشارکت اقتصادی نیز میزان نرخ بیکاری کشور مسیری صعودی داشته و روندی افزاشی را در این مقطع در مقایسه با پاییز 1400 سپری کرده است.

بیکاری

تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی