بررسی روند تورم تولیدکننده برق در سال 1400

تورم 19 درصدی کل برق /نمودار کاهشی شد

کدخبر: 496732
اقتصادنیوز: در بررسی آمارهای برق برخی کارشناسان معتقدند انتقال قیمت از تورم تولید کننده به مصرف کننده به سادگی امکان پذیر نبوده و لزوما در این بخش ارتباطی میان این دو شاخص برقرار نمی باشد.

به گزارش اقتصادنیوز، روند تورم تولید کننده در سال 1400 دستخوش کاهش جدی شده و از سال قبل خود در حدود 27.2 واحد درصد کمتر بوده است.

به طور کلی تورم تولید کننده در شاخه های  مختلف  علامتی از رشد هزینه تولید در هر بخش بوده که می تواند در نتیجه به رشد قیمت مصرف کننده منجر شود. بررسی رشد قیمت ها از این حیث می تواند نشان دهنده تورم مصرف کننده در کشور باشد.

در همین رابطه هزینه تولید در بخش برق ضمن افزایش اما سرعت رشد آن از سال قبل کمتر بوده است.

تورم 19 درصدی کل برق در سال 1400

تورم تولید کننده در سال 1400 در بخش برق برابر با 19.4 درصد بوده است. بیشترین میزان این شاخص در سال 1399 ثبت شده که برابر با 46.6 درصد به ثبت رسیده بود. ضمن کاهش 27.2 واحد درصدی در این مقطع اما هنوز هم تورم تولیدکننده برق سومین رتبه را در 8 سال گذشته داشته است.

دومین رتبه در سال 92 بوده که برابر با 22.2 درصد ثبت شده بود. در بررسی تورم تولید کننده برق سه دوره جزو بخش های مهم تولیدکننده است.

تورم

بررسی روند تورم تولیدکننده در سه بخش در سال 1400

بخش های مهم تورم تولیدکننده برق ساعات اوج بار، میان بار و کم بار است. 

داده های مرکز آمار نشان می دهد تورم تولیدکننده میان بار در سال 1400 بالاترین سطح را داشته که برابر با 20.9 درصد بوده است.

تورم تولیدکننده ساعات کم بار برابر با 15.4 درصدبوده تورم تولیدکننده در ساعات اوج بار معادل با 19.4 درصد محاسبه می شود.

البته در بررسی آمارهای برق برخی کارشناسان معتقدند انتقال قیمت از تورم تولید کننده به مصرف کننده به سادگی امکان پذیر نبوده و لزوما در این بخش ارتباطی میان این دو شاخص برقرار نمی باشد.

تورم

 
 
تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی