سرانه چک های صد میلیون تومانی در تهران

احتمال برگشت خوردن چک در کدام استان ها بیشتر است؟

کدخبر: ۵۵۹۳۴۱
در ارزیابی چک های مبادله ای، وصول شده و برگشت خورده در کشور می توان این ارقام را هم از حیث تعداد و هم از حیث مبلغ طبق داده های بانک مرکزی مورد ارزیابی قرار داد.
احتمال برگشت خوردن چک در کدام استان ها بیشتر است؟

به گزارش اقتصادنیوز، در اولین فصل زمستان امسال، مقایسه آمارها چک‌های مبادله شده و میزان وصول و برگشت هریک از چک‌ها به تفکیک استان ها نشان می دهد چک های برگشتی در استان های کهگیلویه و بویراحمد و خراسان شمالی بدترین وضعیت را نسبت به سایرین داشته است.

همچنین بررسی سرانه ارزش هر چک در مقایسه میان استان‌ها نشان می دهد استان تهران بیشترین ارزش سرانه چک را در این مقطع به ثبت رسانده است.

میزان چک های مبادله شده در دی ماه

بر اساس آخرین گزارش منتشرشده از سوی بانک مرکزی در دی ماه سال جاری در کل کشور حدود 6.6 میلیون فقره چک به ارزشی حدود  421 هزار و 371 میلیارد تومان مبادله شده است. روند چک ها در کشور به صورت ماهانه از سوی بانک مرکزی منتشر شده و در هر مقطع میزان چک‌های مبادله‌شده،  برگشت و وصول چک ها در کشور ارزیابی می شود. تعداد چک‌های مبادله‌شده در دی ماه امسال نسبت به ماه قبل از آن از نظر تعداد 8.6 درصد کاهش و از نظر مبلغ 5.9 درصد افزایش داشته است. 

بنا بر داده های بانک مرکزی، نسبت تعداد چک های برگشتی به مبادله ای در کل کشور نشان می‌دهد که در دی ماه امسال از کل تعداد چک های مبادله شده کشور 93.2 درصد آن ها وصول شده و 6.8 درصد آن ها برگشت داده شده که حداقل این شاخص در بازه دو ساله قلمداد می شود.

چک

 بررسی احتمال برگشت خوردن چک در استان‌های کشور

به طور کلی در میان چک های مبادله ای کشور، بیش از 450 هزار فقره در دی ماه امسال برگشت داده شده است. بررسی استانی حاکی از آن است که احتمال برگشت خوردن چک در استان کهگیلویه و بویراحمد بیشتر از سایر مناطق بوده به طوری که در این استان حدود 11.1 درصد فقره چک‌های مبادلاتی برگشت داده شده است. در این رده بندی استان‌های خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری نیز در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. 

در مقابل اما استان «گیلان» با 5.1 درصد  پایین ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله شده را به خود اختصاص داده است به این معنی که احتمال برگشت چک در گیلان در مقایسه با سایر استان ها بسیار کمتر است. به عبارت دیگر استفاده از مبادلات چک در این استان از اهمیت بالاتری در مقایسه با سایر مناطق برخوردار بوده و امنیت بالاتری دارد.

 استان خوزستان  در صدر چک های برگشتی  از نظر ارزش چک

در ارزیابی چک های مبادله ای، وصول شده و برگشت خورده در کشور می توان این ارقام را هم از حیث تعداد و  هم از حیث مبلغ طبق داده های بانک مرکزی مورد ارزیابی قرار داد.

در همین خصوص بررسی صورت گرفته در مورد نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در بازه مورد نظر اشاره به این دارد که در استان خوزستان از نظر ارزش  16 درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت خورده اند. این رقم بیشترین درصد ثبت شده در میان استان ها است. در بین سایر استان های کشور، استان های  بوشهر(15 درصد)و لرستان(14.6) در رتبه های بعدی  بیشترین  نسبت ارزش  چک های برگشتی  به کل ارزش چک‌های مبادله ای در کشور قرار می‌گیرند. مناطق آزاد کشور نیز با ثبت 6 درصد کمترین نسبت ارزش چک های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله ای  را در این بررسی نشان می دهد.

 

چک

بررسی سرانه چک‌های مبادله ای در استان های کشور دی ماه 1401

در دی ماه امسال ارزش کل چک های مبادله ای در کشور برابر با 421 هزار و 371 میلیارد تومان به ثبت رسیده است. داده های بانک مرکزی نشان می دهد نسبت ارزش کل چک ها به تعداد کل چک‌های مبادله شده در کشور برابر با حدود 64 میلیون تومان بوده که از حیث اقتصادی ارزش سرانه هر چک نامیده می شود. می توان با بررسی این شاخص در میان استان‌ها  نیز اطلاعات مناسبی  از وضعیت روند چک ها بدست آورد.  سرانه چک های مبادله ای در هر استان از نسبت مبلغ چک‌های مبادله‌ای به تعدا فقره چک مبادله شده در استان مورد مطالعه بدست می‌آید.

  بررسی سرانه چک در میان 31 استان کشور و همچنین مناطق آزاد روایت‌گر این است که استان تهران با ارزش 103 میلیون تومان، در صدر سرانه چک‌های مبادله شده قرار می‌گیرد به بیان ساده هر فقره چک صادر شده در استان تهران حدود 103 میلیون تومان ارزش داشته است؛ حدودا 39 میلیون تومان بیشتر از ارزش میانگین کشوری.

دراین رده بندی استان های البرز و مناطق آزاد در جایگاه بعدی از حیث بیشترین سرانه چک قرار می‌گیرند.

این در حالی است که البته در مقابل استان یزد با حدود 27 میلیون تومان کمترین ارزش سرانه هر فقره چک در کل کشور رقم خورده است.

چک

تیتر یک
از دست ندهید
کارگزاری مفید