رئیس کل بانک مرکزی گزارش داد؛

ایران از ابر تورم چگونه نجات یافت؟

کدخبر: 399813
گزارش رئیس کل بانک مرکزی در مجمع عمومی این بانک نشان می دهد انتشار اوراق توانسته مانع از ظهور ابر تورم در اقتصاد ایران شود.

به گزارش اقتصادنیوز، رئیس کل بانک مرکزی در جلسه مجمع بانک مرکزی گفته است: با کمک وزارت اقتصاد طی ۴۱ حراج توانستیم ۱۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی را به فروش برسانیم و اگر این کار انجام نمی پذیرفت پایه پولی ۳۲ واحد درصد و نقدینگی ۲۶ واحد درصد افزایش می یافت که بانک مرکزی جلوی تحقق آن را گرفت.

161587274650865000

حجم پایه پولی در بهمن

 امسال به 436 هزار و 122 میلیارد تومان بوده است. در بازه یازده ماهه رشد پایه پولی 23.6 درصد بوده است. رئیس کل بانک مرکزی می گوید اگر انتشار اوراق رخ نمی داد پایه پولی در پایان بهمن ماه به رقم حدود 551 هزار میلیارد تومان میرسید .

چنانچه اوراق منتشر نمی گشت و پایه پولی پولی به رقم مذکور می رسید ،رشد یازده ماهه نخست سال برای پایه پولی برابر با 56.1 درصد به ثبت می رسید .همچنین رشد نقطه به نقطه بهمن برای این متغیر  عدد 67.7 درصد ثبت می گشت .

نقدینگی در پایان بهمن ماه

حجم نقدینگی اقتصاد ایران در پایان بهمن ماه به رقم 3 هزار و 308 هزار میلیارد تومان رسید .به گفته ی رئیس کا بانک مرکزی چنانچه اوراق منتشر نمی شد حجم نقدینگی از عدد در حال حاضر 26 درصد بیشتر می بود ،به بیان دیگر در صورت عدم انتشار اوراق حجم نقدینگی با افزایش 860 هزار میلیاردی به رقم 4 هزار و 168 هزار میلیارد تومان می رسید .در این صورت رشد یازده ماهه و نقطه به نقطه نقدینگی در پایان بهمن ماه به ترتیب 68.6 و 75.1 درصد به ثبت می رسید .

همانگونه که گفته شد چنانچه اوراق منتشر نمی گشت پایه پولی 115 هزار میلیارد تومان بیشتر از عدد حاضر بود .از طرفی هم ضریب فزاینده یا خلق پول توسط بانک ها در حدود 7.6 قرار دارد ،115 هزار میلیارد تومان افزوده شده ضرب در ضریب فزاینده مذکور می توانست 874 هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق کند .با این محاسبه می توان متوجه شد که آمار منتشر شده توسط رئیس کل بانک مرکزی تا حدود زیادی صحیح است .

پایه پولی

انتشار اوراق؛ پادزهر ابر تورم

 بانک مرکزی در آذر ماه برآوری را منتشر کرد که نشان می داد هر 40 هزار میلیارد تومان که به پایه پولی افزوده می شود می تواند 9 واحد درصد به تورم اضافه کند.بنابراین اگر  115 هزار تومان اوراق منتشر نمی شد و این رقم از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین می شد این رقم به حجم پایه پولی افزوده می شد، در این حالت یقینا تورم نقطه به نقطه بهمن که نزدیک به 50 درصد به ثبت رسیده است ،بسیار بالاتر از این رقم به ثبت می رسید .

با توجه به اینکه به گفته اقتصاددانان پدیده تورم ،پدیده ای تصاعدی است .به بیان دیگر تورم از نقطه ای به بعد افزایش پله ای نخواهد داشت و به صورت تصاعدی رشد می کند .به عنوان مثال افزایش تورم از 100 درصد به 150 درصد راحت تر اتفاق می افتد تا افزایش تورم از 10 درصد به 20 درصد.

از همین رو می توان نتیجه گرفت انتشار اوراق بدهی در سال جاری علی رغم تمامی انتقاداتی که به آن وارد می شد ،توانست اقتصاد ایران را از ورود به کانال تورم های سه رقمی یا اصطلاحا ابر تورم ها نجات دهد .

 

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما