برداشت آزاد ازپیش‌بینی تورم دو ماه اخیر

دورنمای قیمت‌ها در پایان سال 1400 صعودی شد؟

کدخبر: 443385
اقتصادنیوز: افزایش تورم در ماه سوم تابستان 1400 موجب شد تا دورنمای تورم پایان سال برای تحلیل‌گران در شهریور در مقایسه با مرداد افزایش پیدا کرده و انتظار رشد قیمت بیشتری در اسفند ماه را به ارمغان آورد. این اتفاق درنتیجه رشد کم سابقه قیمت ها در شهریور 1400 بوده است.

به گزارش اقتصادنیوز، هرماه با اعلام تورم ماهانه توسط مرکز آمار میتوان روندی از شاخص قیمت ها تهیه کرده و براساس این روند پیش بینی کرد وضعیت قیمت ها در پایان سال با فرض های مختلف به چه نحو خواهد بود؟

در ادامه اما مقایسه پیش بینی تورم پایان سال در هر ماه با ماه قبل نشان می دهد انتظار جامعه از تورم در اسفندماه چه تغییری کرده است؟

مرور پیش بینی های تورم اسفند در 5 سناریو

پیش بینی تورم اسفند سال 1400 با فرض ادامه رفتار ماهانه در قیمت ها در شهریور ماه بیشترین سطح پیش بینی تورم در این ماه بوده که برابر با 48.5 درصد اعلام شده است. رده دوم سطح تورم در این ماه متعلق به رشد سه ماهه (فصلی) قیمت ها بوده که در این مدت به 45.2 درصد رسیده است.

رده های بعدی انتظارتورم اسفند ماه به روندهای یکساله و شش ماهه قیمت ها بستگی داشته که به ترتیب تورم پایان سال را 39.7 درصد و 33.8 درصد پیش بینی می کنند.

اما مقایسه پیش بینی تورم در شهریور با این عمل درمرداد چه نکته ای را در بردارد؟

تورم

پیش بینی تورم اسفند برمبنای داده های مرداد

پیش بینی تورم اسفند ماه بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده درمرداد اعدادی پایین تر این ارقام ثبت شده در شهریور را پیش بینی می کرد.

در همین رابطه با توجه به داده های مرکز آماردر این ماه بیشترین رقم پیش بینی شده در تورم اسفند ماه برمبنای تورم دومین ماه تاسبتان برابر با 41 درصد بوده که 7.4 واحد درصد از این پیش بینی در شهریور ماه کمتر بوده است.

به عبارت دیگر روند ماهانه تورم مرداد تورم اسفند را 41 درصد پیش بینی می کرد در حالی که در ماه بعد پیش بینی تورم پایان سال بر اساس تورم شهریور ماه برابر با  48.5 درصد محاسبه شد. به عبارت دیگر دورنمای تورمی برمبنای رفتار ماهانه در شهریور ماه افزایش یافته و 7.44 واحد درصد بیشتر محاسبه شده است.

در سایر محاسبات پیش بینی در مرداد نیز با تغییر فروض همین فاصله به چشم میخورد. برای مثال تخمین تورم در اسفند 1400 بر اساس رشد سه ماهه تا مرداد برابر با 40.14 درصد بوده که در ماه بعد بر این مقدار 5.07 واحد درصد افزوده شده است.

روند این متغیر ها در سناریو های دیگر نیز همین مسیر را داشته و نشان می دهد میزان پیش بینی تورم در هر حالت از مرداد به شهریور افزایش پیدا کرده است.

بیشترین افزایش ها به ترتیب در سناریویه ماهانه، فصلی، یک درصدی، یک ساله و شش ماهه بوده است.

از این رویداد دو برداشت مهم می توان داشت:

نخست: به طور کلی در هر کدام از حالت ها پیش بینی تورم پایان سال و به عبارت دیگر دورنمای تورمی افراد جامعه از پایان سال افزایش پیدا کرده و بعد از تجربه رشد قیمت ها در شهریور افراد انتظار رشد بیشتری در قیمت ها را در اسفند ماه پیدا کرده اند.

دوم: نکته مهم دیگر در این مقایسه به ترتیب افزایش پیش بینی تورم در این دو مقطع اشاره دارد. این ترتیب بیشترین فاصله را در بررسی ماهانه و بعد از آن فصلی رقم زده است.

به عبارت دیگر می توان گفت مهمترین دلیل در رشد دورنمای تورمی در ماه سوم تابستان، افزایش کم سابقه تورم در شهریور ماه بوده است. چراکه هنوز در سناریوهای سالانه وشش ماهه تغییر چندانی شکل نگرفته است.

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما