تورم شهری از روستایی سبقت گرفت

فشار سنگین تورم بر معیشت کم درآمدها در بهمن 1400 +نمودار

کدخبر: ۴۷۷۶۱۹
اقتصادنیوز: تورم ماهانه بهمن 1400 در کل خانوارهای کشور نسبت به دی ماه کاهش یافته و به 2.1 درصد رسید. بررسی این شاخص در گروه های اصلی نشان می دهد در بخش خوراکی ها تورم بالاتری ثبت شده که موجب شده تورم دهک های ابتدایی در این ماه سطح بیشتری را در مقایسه با گروه های پردرآمد داشته باشد
فشار سنگین تورم بر معیشت کم درآمدها در بهمن 1400 +نمودار

به گزارش اقتصادنیوز ، تورم ماهانه در میانه زمستان منتشر شد. بررسی رشد شاخص قیمت مصرف کننده در این مدت نشان می دهد در دومین ماه زمستانی سال 1400 از سرعت تورم در کشور کاسته شده اما هنوز بالای دو درصد قرار دارد.

به طور کلی شاخص قیمت مصرف کننده در هر ماه علامتی برای وضعیت قیمت ها در هر مقطع بوده و تغییرات آن در اقتصاد نمایانگر رشد عمومی قیمت ها در هر منطقه است. 

این متغیر از شاخص های مهم اقتصادی است که از جهت بیان کردن قدرت خرید مردم در هر موقعیت از علامت های مهم اقتصادی به شمار می آید. البته رشد شاخص را می توان در چند دیدگاه مورد بررسی قرار داد. مقایسه ماهانه شاخص نشان دهنده تورم ماهانه و رشد در مقایسه با موقعیت مشابه در سال قبل نشان دهنده تورم نقطه ای درکشور است.

کاهش سرعت تورم ماهانه دربهمن

تورم ماهانه در بهمن ماه 1400 از سوی مرکز آمار برابر با 2.1 درصد عنوان شد. مقایسه این رقم با ماه قبل نشان از کاهش 0.3 واحد درصدی این متغیر از دی ماه داشته است. بررسی های انجام شده از این شاخص در نقاط شهری و روستایی در ایران نشان می دهد تورم کشور در مناطق شهری کاهش یافته و در روستاها روندی افزایشی داشته است.درهمین رابطه تورم شهری در دی ماه برابر با 2.5 درصد بوده که در بهمن ماه با 0.5 واحد درصد کاهش به 2 درصد رسیده است. این درحالی است که در مناطق روستایی ایران در اولین ماه زمستانی 1400 تورم ماهانه برابر با 1.9 درصد ثبت شده بود که در این ماه با روندی صعودی به 2.7 درصد ارتقا پیدا کرد.

به عبارت دیگر می توان گفت در این ماه تورم روستایی در ایران گوی سبقت را از این متغیر در شهرها ربوده است.

تورم

افزایش تورم ماهانه خوراکی ها در بهمن ماه

به طور کلی شاخص قیمت مصرف کننده در گروه های کالایی به دوقسمت عمده از سوی مرکز آمار تقسیم بندی می شود .کالاهای خوراکی و غیرخوراکی.

بررسی رشد قیمت ها در زمستان نشان می دهد تورم بهمن ماه در کالاهای خوراکی برابر با 3.9 درصد بوده و در کالاهای غیرخوراکی معادل با 1.1 درصد ثبت شده است. 

با مقایسه این متغیر ها با ماه قبل مشاهده می شود تورم ماهانه خوراکی ها نسبت به ماه گذشته 2.2 واحد درصد بیشتر شده ودر گروه غیرخوراکی ها 1.6 واحد درصد افت داشته است. 

برهمین اساس می توان گفت این افزایش بیشتر  قیمت در کالاهای خوراکی می تواند باعث سبقت تورم مناطق روستایی از مناطق شهری شده باشد.

در ادامه این اتفاق منجر می شود به اینکه تورم دهک های ابتدایی کشور از دهک های  بالاتر افزون تر به ثبت برسد.

تورم

تورم بالا در دهک های نخستین کشور

به طور کلی افراد اجتماع را از حیث درآمد و هزینه می توان به ده قسمت بخش بندی کرد. در این تقسیم بندی دهک های بالاتر درآمد بیشتر و دهک های پایینی کشور درآمد پایین تری داشته اند.  

در همین راستا تورم ماهانه در دهک اول برابر با 2.4 درصد بوده و رفته رفته در دهک های بالاتر این تورم روندی کاهشی داشته است. سرانجام در دهک دهم تورم برابر با 1.9 درصد به ثبت رسیده است.

کاهش تورم نقطه ای بهمن 1400

اگر شاخص قیمت مصرف کننده در هر مقطع را با موقعیت مشابه خود در سال گذشته مقایسه کنیم حاصل تورم نقطه ای در آن مقطع خواهد بود.

در همین راستا تورم نقطه ای در بهمن ماه به 35.4 درصد در خانوارهای کشور رسیده که از این رقم در دی ماه 0.5 واحد درصد کمتر شده است.

ارزیابی این تورم در کالاهای خوراکی و غیرخواکی نیز نشان می دهد تورم سالانه در خوراکی ها در خانوارهای کشور برابر با 40.7 درصد بوده که از این رقم در گروه غیرخوراکی ها 8.2 واحد درصد بیشتر بوده است.

تورم

تیتر یک
از دست ندهید
کارگزاری مفید