عرضه 31 هزار خودرو در پیش فروش یکساله سایپا؛

اعلام برندگان قرعه کشی سایپا /بالاترین درخواست به «شاهین»رسید

کدخبر: 370727
اقتصادنیوز : از میان 9 خودرو پیش فروش شده بالاترین درخواست ثبت شده در ششمین مرحله از پیش فروش سایپا به «شاهین» رسید.

به گزارش اقتصادنیوز،  این مرحله از طرح پیش فروش یکساله سایپا به منظور عرضه 31 هزار خودرو برگزار شد.  برندگان ششمین مرحله از پیش فروش سایپا 120 ساعت کاری فرصت دارند تا ودیعه پیش بینی شده برای نهایی شدن درخواست خود را پرداخت کنند و مابقی قیمت خودرو نیز هنگام صدور دعوت نامه از برندگان قرعه کشی دریافت خواهد شد.

به گزارش اقتصادنیوز، در این مرحله از پیش فروش 446 هزار و 178 متقاضی ثبت نام کردند شرایط شرکت در قرعه کشی را کسب کردند.

براساس برنامه ریزی صورت گرفته از سوی شرکت سایپا در این مرحله 31 هزار خودرو برای عرضه در نظر گرفته شده اند که پس از قرعه کشی و اعلام اسامی مراحل تحویل آنها آغاز خواهد شد.

شرکت سایپا در این مرحله پیش فروش  9 محصول «ساینا دنده ای»، «تیبا ۲»، «تیبا صندوقدار»، «سایپا 151»، «شاهین» ، «کوئیک دنده ای» ، «کوئیک  R » و «دو مدل نیسان تک سوز و دو گانه سوز با لاستیک رادیال» را در لیست پیش فروش های خود قرار داد.

متقاضیان ساینا

مجموع درخواست ثبت شده دارای شرایط در این مرحله برای ساینا دنده ای 78 هزار و 140 متقاضی است که از این تعداد 5 هزار نفر در فهرست دریافت کنندگان خودرو قرار دارند و به همین تعداد نیز به عنوان رزو اعلام شده اند.  فاصله بین منتخبین ساینا نیز عدد هفت  بوده که با این شرایط از هر 16  متقاضی ساینا (نسبت پیشامد به فضای نمونه) یک نفر در فهرست برنده ها قرار گرفته است.

متقاضیان تیبا2

اما واجدین شرایط ثبت نامی تیبا2 نیز در این مرحله 80هزار و 961 نفر بوده که از این تعداد 4500 ثبت نام کننده به عنوان برنده قرعه کشی اعلام شدند و به همین تعداد نیز در لیست رزو قرار گرفتند. فاصله بین منتخبین برای تیبا2 نیز عدد 8 اعلام شده که با این شرایط از هر 18 متقاضی تیبا2 (نسبت پیشامد به فضای نمونه) یک نفر انتخاب می شود.

متقاضیان تیبا

همچنین در این مرحله از قرعه کشی تیبا با 48 هزار و 986 ثبت نامی واجد شرایط بالاترین درخواست ثبت شده را به خود اختصاص داد که از این تعداد 4500 هزار متقاضی برنده این مرحله از قرعه کشی سایپا اعلام و 4500 هزار نفر نیز به عنوان رزو در نظر گرفته شدند. فاصله بین منتخبین تیبا عدد 5بوده و این به معنی آن است که از هر 11 متقاضی تیبا (نسبت پیشامد به فضای نمونه) یک نفر انتخاب می شود.

متقاضیان سایپا 151

  آمار متقاضیان دارای شرایط نشان دهنده آن است که در مجموع 10 هزار و 723 متقاضی برای خودرو (سایپا 151) ثبت نام کرده اند که از این تعداد 3 هزار متقاضی در این مرحله از قرعه کشی شرکت سایپا برنده اعلام شدند و با توجه به قوانین 3هزار متقاضی نیز در لیست رزو قرار گرفته اند. فاصله بین منتخبین برای سایپا 151 عدد یک است که این به معنی آن است که از هر 4 متقاضی سایپا 151 (نسبت پیشامد به فضای نمونه) یک نفر امکان دستیابی به خودرو ثبت نامی را داشته است. 

شاهین خودرو پرطرفدار

اما در این مرحله از قرعه کشی سایپا «شاهین» را می توان خودرو پرطرفدار در میان ثبت نام کنندگان معرفی کرد، خودرویی که برای بار دوم از سوی شرکت سایپا پیش فروش شده، اما هنوز وارد بازار نشده است. براساس اعلام شرکت سایپا در این مرحله 103 هزار و 144 درخواست برای دریافت شاهین ثبت نام کرده اند که از این تعداد 8 هزار و 500   متقاضی در این مرحله از قرعه کشی شرکت سایپا برنده اعلام شدند و با توجه به قوانین  8 هزار و 500  هزار متقاضی نیز در لیست رزو قرار گرفته اند. فاصله بین منتخبین برای شاهین  عدد 6 است که این به معنی آن است که از هر 12 متقاضی شاهین (نسبت پیشامد به فضای نمونه) یک نفر امکان دستیابی به خودرو ثبت نامی را داشته است. 

متقاضیان کوییک دنده ای

همچنین در این مرحله از قرعه کشی در مجموع 38 هزار و 250 متقاضی دارای شرایط برای «کوییک دنده ای» نیز شناسایی شده اند که از این تعداد دو هزار و 500 نفر در فهرست دریافت کنندگان خودرو قرار گرفته اند و به همین تعداد نیز به عنوان رزو اعلام شده اند.  فاصله بین منتخبین کوییک دنده ای نیز عدد 7 بوده که با این شرایط از هر 15  متقاضی کوییک دنده ای (نسبت پیشامد به فضای نمونه) 15 نفر به عنوان برنده قرعه کشی انتخاب شد.

متقاضیان کوییکR

در این مرحله از قرعه کشی در مجموع 19 هزار و 706 متقاضی دارای شرایط برای «کوییکR» نیز شناسایی شده اند که از این تعداد هزار نفر در فهرست دریافت کنندگان خودرو قرار گرفته اند و به همین تعداد نیز به عنوان رزو اعلام شده اند.  فاصله بین منتخبین کوییکR نیز عدد 20  بوده    که با این شرایط از هر 9  متقاضی کوییکR (نسبت پیشامد به فضای نمونه) یک نفر به عنوان برنده قرعه کشی انتخاب شد.

متقاضیان کوییکR تریم قرمز

  از سوی دیگر در این مرحله از قرعه کشی شرکت سایپا در مجموع 23 هزار و 383 متقاضی دارای شرایط برای دریافت « کوییکR تریم قرمز » معرفی شدند که از این تعداد هزار نفر در فهرست دریافت کنندگان خودرو قرار گرفته اند و به همین تعداد نیز به عنوان رزو اعلام شده اند.  فاصله بین منتخبین کوییکR نیز عدد 20  بوده که با این شرایط از هر 9   متقاضی کوییکR (نسبت پیشامد به فضای نمونه) یک نفر در قرغه کشی انتخاب می شود.

نیسان تک سوز

  در این مرحله از قرعه کشی شرکت سایپا همچنین در مجموع 11 هزار و 811 متقاضی دارای شرایط برای دریافت « نیسان تک سوز » معرفی شدند که از این تعداد 300 نفر در فهرست دریافت کنندگان خودرو قرار گرفته اند و به همین تعداد نیز به عنوان رزو اعلام شده اند.  فاصله بین منتخبین نیسان تک سوز نیز عدد 39  بوده که با این شرایط از هر  19  متقاضی  (نسبت پیشامد به فضای نمونه) یک نفر در قرغه کشی انتخاب می شود.

نیسان دوگانه سوز

از سوی دیگر  در این مرحله از قرعه کشی شرکت سایپا همچنین در مجموع 31 هزار و 70 متقاضی دارای شرایط برای دریافت « نیسان دوگانه سوز » معرفی شدند که از این تعداد 700 نفر در فهرست دریافت کنندگان خودرو قرار گرفته اند و به همین تعداد نیز به عنوان رزو اعلام شده اند.  فاصله بین منتخبین نیسان تک سوز نیز عدد 44  بوده که با این شرایط از هر  19 متقاضی  (نسبت پیشامد به فضای نمونه) یک نفر در قرغه کشی انتخاب می شود.

  

 

 

از دست ندهید
بلیط هواپیما