دستور مهمی که وزیر بهداشت صادر کرد

کدخبر: 411137
اقتصاد نیوز : وزیر بهداشت در نامه ای به معاونین آموزشی و فرهنگی دانشجویی این وزارتخانه و روسای دانشگاه های علوم پزشکی خواستار توجه به وضعیت معیشتی، و سلامت روان دستیاران و دانشجویان دکترای تخصصی شد.

به گزارش اقتصادنیوز  به نقل از ایسنا، در نامه سعید نمکی وزیر بهداشت تاکید شده است؛  اگرچه در سال گذشته تلاش شد در معیشت دستیاران و دانشجویان دکترای تخصصی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با افزایش ۵۰ درصد کمک هزینه، بیمه پایه درمان و بیمه تأمین اجتماعی، پرداخت وام ضروری و ودیعه مسکن و کاهش سقف کشیک ها در حد امکان گام های کوچکی برداشته شود. اما سختی های ناشی از خدمت در عرصه سلامت در ایام نفس گیر کرونا از یک سو و مشکلات اقتصادی و اجتماعی عمومی از سوی دیگر بعضا عرصه را بر این عزیزان تنگ تر از حد تاب آوری کرده است.

بنابراین اینجانب در جلسات متعدد با معاونین و روسای دانشگاه ها به موضوع بهداشت روان دانشجویان، دستیاران و رسیدگی به عوامل موثر بر فقدان نشاط و تاب آوری در این روزگار سخت پرداخته ام بارها خواسته ام با نمایندگان آنها جلسه بگذارید، حرفها را بشنوید، درد دل ها را گوش کنید. اینان نخبگان هوشی کشورند سرمایه های ارجمند ملی و امیدهای آینده سرزمین هستند. 

براین اساس  تاکید می کنم مگذارید امواج خروشان دلسردی و ناامیدی از آینده جسم و روح دانشجویان را در هم بکوبد. نقطه مقابل عشق، نفرت نیست، بی تفاوتی است. مگذارید عشق به خدمت جایش را در نظام سلامت با بی تفاوتی و دلمردگی عوض کند.

ما نیازمند متخصصین سرزنده و با نشاط برای روزهای سخت مملکتی هستیم که همواره در معرض تندباد حوادث روزگار است. تاب آوری نظام سلامت و همه اجزاء بی بدیلش افتخاری ماندگار در ایام سخت کرونا آفرید و کمک کنید تا این تاب آوری و نشاط با سرخوردگی و واماندگی جایگزین نشود.

در این نامه وزیر بهداشت به مسئولان این وزارت خانه و روسای دانشگاه های علوم پزشکی تاکید شده است که بررسی کنند چرا داوطلب برای بعضی از رشته ها نداریم، چرا گروهی در میانه راه نفس هایشان به شماره می افتد، گرچه هنوز وقتی به استانها می روم روحیه خدمتگزاری با نشاط را در اکثر همکارانم  می بینم، ولی چرا بعضی دچار نومیدی از آینده اند؟ 

 به همین جهت باید جلسه بگذاریم و حرفهای آنها را بشنویم تا راهکارهای کاهش مشکلات اعلام شود چرا که نمی خواهم شاهد پژمردگی گل های گلستانی باشم که دردمندان سرزمینم دل به نفس های مسیحائی آنان بسته اند. 

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما