اعلام لیست داروهای دوپینگ و روش های ممنوع ۲۰۲۲

کدخبر: 508617
اقتصادنیوز: داروها و روش‌های ممنوعه برای ورزشکاران توسط ستاد ملی مبارزه با دوپینگ اعلام شد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ستاد ملی مبارزه با دوپینگ، ستاد ملی مبارزه با دوپینگ با تاکید بر آموزش، ورزش جوانمردانه و بدون دوپینگ -۰۰۷، لیست مواد، داروها و روش‌های ممنوعه برای ورزشکاران را اعلام کرد.

هورمون های پپتیدی، فاکتورهای رشد، مواد مرتبط و مقلدها S۲ در همه مواقع ممنوع (حین مسابقات و خارج از مسابقات) بوده و تمامی مواد این گروه مواد غیرخاص هستند.

 بنابر گزارش این ستاد، مواد زیر و سایر موارد با ساختار شیمیایی مشابه یا با اثرات بیولوژیک همسان ممنوع است:

۱- اریتروپویتین ها (EPO) و عوامل موثر بر تولید گلبول قرمز، شامل موارد زیر ولی نه محدود به آنها :

۱-۱، آگونیست های گیرنده اریتروپویتین، مانند:

Darbepoetins (dEPO); Erythropoietins (EPO);
EPO-based constructs [e.g. EPO-Fc, Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta (CERA)];
EPO-mimetic agents and their constructs (e.g. CNTO-۵۳۰, Peginesatide)

۱-۲، عوامل فعال کننده فاکتور های القا کننده هیپوکسی (HIF) مانند:

Cobalt; Daprodustat (GSK۱۲۷۸۸۶۳); Molidustat (BAY ۸۵-۳۹۳۴); Roxadustat (FG-۴۵۹۲); Vadadustat (AKB-۶۵۴۸); Xenon.

۱-۳، مهار کننده‌های GATA، مانند :

K-۱۱۷۰۶

۱-۴، مهار کننده‌های پیام‌رسان TGF-beta (TGF-β)، مانند:

Luspatercept; Sotatercept.

۱-۵ آگونیست‌های گیرنده ترمیم کننده درونی، مانند:

Asialo EPO; Carbamylated EPO (CEPO)

۲- هورمون‌های پپتیدی و عوامل آزاد کننده آنها

۲-۱، گنادوتروپین جفتی(CG)، هورمون لوتئینی (LH) و عوامل آزاد کننده آنها "در مردان “مانند:

Buserelin, Deslorelin, Gonadorelin, Goserelin, Leuprorelin, Nafarelin and Triptorelin.

۲-۲، کورتیکوتروفین ها و عوامل آزاد کننده آنها مانند Corticorelin

۲-۳، هورمون رشد (GH)، اجزای آن و عوامل آزاد کننده آن شامل موارد زیر ولی نه محدود به آنها است :

·  آنالوگ های هورمون رشد مانند

·  CJC-۱۲۹۳, CJC-۱۲۹۵، Sermorelin, Tesamorelin؛

· اجزای هورمون رشد مانند AOD-۹۶۰۴ و hGH ۱۷۶-۱۹۱؛

۲-۴، عوامل آزاد کننده هورمون رشد شامل موارد زیر ولی نه محدود به آنها :

· (GHRH)  و محرک های ترشح هورمون رشد (GHS) (e.g. CJC-۱۲۹۳, CJC-۱۲۹۵, sermorelin and tesamorelin)

· هورمون آزاد کننده هورمون رشد و مقلد های آن مانند Lenomorelin (ghrelin), Ipamorelin, Macimorelin, Tabimorelin Anamorelin

پپتید های آزاد کننده هورمون رشد و مقلد های آن مانند؛ (GHRPs) مانند Alexamorelin, GHRP-۱, GHRP-۲ (pralmorelin),GHRP-۳, GHRP-۴, GHRP-۵, GHRP-۶, Examorelin (Hexarelin)

۳- فاکتورهای رشد و تعدیل کننده های (مدولاتورهای) فاکتور رشد شامل موارد زیر ولی نه محدود به آنها است :

Fibroblast Growth Factors (FGFs);
Hepatocyte Growth Factor (HGF);
Insulin-like Growth Factor-۱ (IGF-۱) and its analogues;
Mechano Growth Factors (MGFs);
Platelet-Derived Growth Factor (PDGF);
Thymosin-β۴ and its derivatives e.g. TB-۵۰۰;
Vascular-Endothelial Growth Factor (VEGF);

و سایر فاکتورهای رشد و تعدیل کننده های فاکتور رشد که بر ساخت یا تحلیل عضله، تاندون یا لیگامنت، ساخت عروق جدید، مصرف انرژی، توان بازسازی یا تغییر و تبدیل نوع تار عضلانی موثر هستند.

لازم به ذکر است EPO و GH شایعهریت هورمون‌هایی هستد که به ترتیب در رشته های استقامتی و قدرتی مورد سوء مصرف قرار می گیرند.

تیتر یک
  • صورت های مالی ایران خودرو در پایان تیر۱۴۰۱ نشان داد

    ​اقتصادنیوز: ایران خودرو تا پایان تیرماه امسال در مجموع حدود چهار هزار و ۲۰۰ دستگاه تارا تولید کرد.

از دست ندهید
فلای تودی