رکوردداران سقوط این هفته ارزهای دیجیتالی

کدخبر: 414435
اقتصادنیوز : ارز ترا رکورددار ریزش قیمت یک هفته اخیر بوده است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، سقوط کم سابقه قیمت ارزهای دیجیتالی باعث وحشت معامله گران و زیان هنگفت برخی افراد شده است. در این بین برخی از ارزهای دیجیتالی بیش از ۵۰ درصد ریزش را به ثبت رسانده اند.  

رکوردداران ریزش قیمت در یک هفته اخیر

۱- ترا

قیمت: ۴.۵ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۳۷.۰۷ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۷۲.۱۱ درصد کاهش

۲- فانتوم

قیمت: ۰.۲۰۸ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۳۳.۲۷ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۶۷.۲۷ درصد کاهش

۳- او کی بی

قیمت: ۱۱.۰۹ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲۰.۰۹ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۶۵.۰۷ درصد کاهش

۴- تور چین

قیمت: ۶.۹۱ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۳۳.۰۱ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۶۳.۷۱ درصد کاهش

۵- کوانتوم

قیمت: ۷.۱۵ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲۷.۵۴ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۶۳.۳۹ درصد کاهش

۶- پن کیک سواپ

قیمت: ۱۰.۷۵ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۳۱.۷۳ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۶۲.۸۵ درصد کاهش

۷- آیوتا

قیمت: ۰.۷۵۴ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲۳.۷۱ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۶۲.۵۰ درصد کاهش

۸- نکسو

قیمت: ۱.۲۶ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۳۱.۳۴ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۶۱.۶۱ درصد کاهش

۹- اولانچ

قیمت: ۱۳.۶۶ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲۹.۵۰ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۶۱.۲۹ درصد کاهش

۱۰- هوبی توکن

قیمت: ۱۱.۶۰ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲۳.۰۹ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۶۱.۲۹ درصد کاهش

۱۱- هارمونی

قیمت: ۰.۰۶ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲۵.۰۷ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۶۰.۷۷ درصد کاهش

۱۲- زی کش

قیمت: ۱۰۳.۰۸ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲۷.۳۹ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۶۰.۶۵ درصد کاهش

۱۳- پولکا دوت

قیمت: ۱۶.۳۴ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲۵.۳۷ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۶۰.۲۵ درصد کاهش

۱۴- ایاس

قیمت: ۴.۰۷ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲۰.۶۷ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۵۹.۳۸ درصد کاهش

۱۵- اومیسه گو

قیمت: ۳.۸۷ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲۴.۴ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۵۹.۲۸ درصد کاهش

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما