گزارش اقتصاد نیوز از بازار ارز و سکه

نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروزچهارشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۳|تداوم افت قیمت ها در بازار طلا و دلار

کدخبر: 426092
اقتصاد نیوز : قیمت سکه امروز با کاهش همراه شد و به ۱۰,۴۷۰,۰۰۰ (ده میلیون و چهارصد و هفتاد هزار) تومان رسید. قیمت دلار و طلا هم پایین رفت.

به گزارش اقتصادنیوز، بازار امروز شاهد تداوم افت قینت طلا ، سکه و ارز است.

قیمت اونس طلا امروز

امروز هر اونس طلا  با رشد ۰.۷۱ درصدی به ۱,۸۲۶ (یک هزار و هشتصد و بیست و شش )دلار رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۲۶ ۱۳ ۰.۷۱ 18:00
۱,۸۱۳ ۸.۱۰ ۰.۴۴ روز قبل
۱,۸۰۵ -۲.۸۰ -۰.۱۶ ۲ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۴۷ درصدی، از ۱,۰۵۴,۱۰۰ (یک میلیون و پنجاه و چهار هزار و یکصد ) تومان به ۱,۰۴۹,۱۰۰ (یک میلیون و چهل و نه هزار و یکصد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۰۴۹,۱۰۰ -۵,۰۰۰.۰۰ -۰.۴۷  18:13
۱,۰۵۴,۱۰۰ -۷,۰۰۰.۰۰ -۰.۶۷ روز قبل
۱,۰۶۱,۱۰۰ -۳,۰۰۰.۰۰ -۰.۲۹ ۲ روز پیش

قیمت مثقال طلا 18 عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا 18 عیار نسبت به روز قبل ، با ۳۰۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۵۴۱,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و چهل و یک هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۴,۵۲۰ (بیست و چهار هزار و پانصد و بیست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۹۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۴,۵۲۰ -۲۳۰.۰۰ -۰.۹۳  18:12
۲۴,۷۵۰ -۱۶۰.۰۰ -۰.۶۵ روز قبل
۲۴,۹۱۰ ۳۰ ۰.۱۲ ۲ روز پیش

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۴,۰۲۴ (بیست و چهار هزار و بیست و چهار ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۱۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۴,۰۲۴ -۲۷۳.۰۰ -۱.۱۳  15:10
۲۴,۲۹۷ -۸۷.۰۰ -۰.۳۶ روز قبل
۲۴,۳۸۴ ۷۵ ۰.۳ ۲ روز پیش

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۲۸,۸۲۲ (بیست و هشت هزار و هشتصد و بیست و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۲.۰۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۸,۸۲۲ -۵۹۳.۰۰ -۲.۰۵  17:20
۲۹,۴۱۵ -۱۱۶.۰۰ -۰.۴ روز قبل
۲۹,۵۳۱ -۲۶.۰۰ -۰.۰۹ ۲ روز پیش

آخرین نرخ پوند

امروز پوند  با کاهش ۱.۴۳ درصدی به ۳۳,۹۱۷ (سی و سه هزار و نهصد و هفده ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۳,۹۱۷ -۴۸۶.۰۰ -۱.۴۳  17:20
۳۴,۴۰۳ -۱۲۱.۰۰ -۰.۳۶ روز قبل
۳۴,۵۲۴ -۸۱.۰۰ -۰.۲۴ ۲ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

درهم امارات (حواله) در بازار داخلی هم ۶,۶۹۸ (شش هزار و ششصد و نود و هشت ) تومان قیمت خورد.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۶۹۸ -۴۲.۰۰ -۰.۶۳ 18:15
۶,۷۴۰ -۶۶.۰۰ -۰.۹۸ روز قبل
۶,۸۰۶ -۹.۰۰ -۰.۱۴ ۲ روز پیش

آخرین نرخ لیر ترکیه

امروز لیر   با کاهش ۱.۰۵ درصدی به ۲,۸۵۰ (دو هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا امروز

همچنین دلار کانادا با کاهش ۱.۷۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۹,۵۶۴ (نوزده هزار و پانصد و شصت و چهار ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

سکه امامی، امروز به ۱۰,۴۷۰,۰۰۰ (ده میلیون و چهارصد و هفتاد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۲۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۴۷۰,۰۰۰ -۱۳۵,۰۰۰.۰۰ -۱.۲۸  11:19
۱۰,۶۰۵,۰۰۰ -۷۵,۰۰۰.۰۰ -۰.۷۱ روز قبل
۱۰,۶۸۰,۰۰۰ -۲۵,۰۰۰.۰۰ -۰.۲۴ ۲ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

قیمت نیم سکه   به ۵,۵۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۵۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰.۰۰ -۱.۸۲ 18:14
۵,۶۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰ ۰ روز قبل
۵,۶۰۰,۰۰۰ -۱۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۱۸ ۲ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز با کاهش ۲.۸۹ درصدی، از ۳,۵۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و پانصد و پنجاه هزار) تومان به ۳,۴۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی امروز

در بازار امروز هر سکه گرمی نسبت به روز قبل ، با ۴۲۰۰۰ تومان کاهش، ۲,۲۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و دویست هزار) تومان نرخ گذاری شد.

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما