گزارش اقتصاد نیوز از بازار ارز و سکه

نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۴| تداوم پیشروی دلار و سکه

کدخبر: ۴۴۷۵۸۹
بازار ارز امروز شاهد پیشروی قیمت طلا ، قیمت دلار و قیمت سکه بود.
نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۴|  تداوم پیشروی  دلار و سکه

به گزارش اقتصادنیوز  ، بازار ارز و طلای  تهران امروز شنبه 24 مهر ماه  شاهد پیشروی قیمت دلار ،  قیمت سکه و  قیمت طلا  بود.


در اکو ایران ببینید.
 

آخرین نرخ اونس طلا

بازار جهانی طلا امروز شنبه 24 مهر ماه شاهد افت قیمت طلا بود. این فلز زرد رنگ امروز هم مانند روز گذشته پایین رفت  و به ۱,۷۶۷ (یک هزار و هفتصد و شصت و هفت ) دلاررسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۶۷ -۰.۴۰ -۰.۰۲  06:00
۱,۷۶۸ -۲۸.۷۰ -۱.۶۳ روز قبل
۱,۷۹۷ ۳.۱۰ ۰.۱۷ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

بازار امروز شاهد افزایش قیمت طلا 18 عیار بود. قیمت طلا ۱۶۰۰ تومان  بالا رفت و ، ۱,۱۴۳,۵۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل و سه هزار و پانصد ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۱۴۳,۵۰۰ ۱,۶۰۰ ۰.۱۳ 17:00
۱,۱۴۱,۹۰۰ ۷,۹۰۰ ۰.۶۹ ۲ روز پیش
۱,۱۳۴,۰۰۰ ۱۱,۳۰۰ ۰.۹۹ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار

هر مثقال طلا 18 عیار امروز با کاهش ۰.۰۲ درصدی، از ۴,۹۵۱,۰۰۰ (چهار میلیون و نهصد و پنجاه و یک هزار) تومان به ۴,۹۵۰,۰۰۰ (چهار میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۶۲ درصدی، از ۲۷,۰۶۰ (بیست و هفت هزار و شصت ) تومان به ۲۷,۲۳۰ (بیست و هفت هزار و دویست و سی ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۲۳۰ ۱۷۰ ۰.۶۲ 16:58
۲۷,۰۶۰ -۱۱۰.۰۰ -۰.۴۱ ۲ روز پیش
۲۷,۱۷۰ ۵۰ ۰.۱۸ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

در بازار امروز دلار در بازار متشکل نسبت به ۲ روز پیش، با ۶۷ تومان افزایش، ۲۶,۳۰۰ (بیست و شش هزار و سیصد ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۶,۳۰۰ ۶۷ ۰.۲۵ 17:00
۲۶,۲۳۳ -۷۲.۰۰ -۰.۲۸ ۲ روز پیش
۲۶,۳۰۵ -۹۶.۰۰ -۰.۳۷ ۳ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

قیمت یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۴۵ درصدی، از ۳۱,۴۳۲ (سی و یک هزار و چهارصد و سی و دو ) تومان به ۳۱,۵۷۵ (سی و یک هزار و پانصد و هفتاد و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۵۷۵ ۱۴۳ ۰.۴۵ 17:20
۳۱,۴۳۲ ۵.۰۰ ۰.۰۱ ۲ روز پیش
۳۱,۴۲۷ ۷۴ ۰.۲۳ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

قیمت پوند  با رشد ۰.۹۸ درصدی به ۳۷,۴۶۳ (سی و هفت هزار و چهارصد و شصت و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۷,۴۶۳ ۳۷۰ ۰.۹۸ 17:20
۳۷,۰۹۳ ۶۹ ۰.۱۸ ۲ روز پیش
۳۷,۰۲۴ ۱۰۳ ۰.۲۷ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۴ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۷,۴۴۰ (هفت هزار و چهارصد و چهل ) تومان معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۴۴۰ ۳۰ ۰.۴ 16:59
۷,۴۱۰ ۱۰ ۰.۱۳ ۲ روز پیش
۷,۴۰۰ -۱۰.۰۰ -۰.۱۴ ۳ روز پیش

 

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه، امروز به ۳,۰۵۰ (سه هزار و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۳۲ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار کانادا

در بازار امروز دلار کانادا نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۶۵ تومان افزایش، ۲۲,۰۱۵ (بیست و دو هزار و پانزده ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه امامی امروز

در بازار امروز سکه امامی نسبت به ۲ روز پیش، با ۸۰۰۰۰ تومان افزایش، ۱۱,۸۰۵,۰۰۰ (یازده میلیون و هشتصد و پنج هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۸۰۵,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ ۰.۶۷ 16:59
۱۱,۷۲۵,۰۰۰ -۱۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۰۹ ۲ روز پیش
۱۱,۷۳۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ ۰.۴۶ ۳ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

 

نیم سکه امروز با کاهش ۰.۳۳ درصدی، از ۶,۰۰۰,۰۰۰ (شش میلیون) تومان به ۵,۹۸۰,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد و هشتاد هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۹۸۰,۰۰۰ -۲۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۳۳  11:26
۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ ۰.۴۴ ۲ روز پیش
۵,۹۷۳,۰۰۰ ۳,۰۰۰ ۰.۰۵ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

 

ربع سکه امروز با افزایش ۰.۳۴ درصدی، از ۳,۴۸۰,۰۰۰ (سه میلیون و چهارصد و هشتاد هزار) تومان به ۳,۴۹۲,۰۰۰ (سه میلیون و چهارصد و نود و دو هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی با کاهش ۰.۲۲ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲,۱۹۷,۰۰۰ (دو میلیون و یکصد و نود و هفت هزار) تومان معامله شد.

تیتر یک
از دست ندهید
کارگزاری مفید