گزارش اقتصاد نیوز از بازار ارز و سکه

نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۵

کدخبر: 450310
در بازار ارز و طلای امروز قیمت دلار و قیمت طلا و قیمت سکه افزایش را تجربه کردند.

به گزارش اقتصادنیوز ، در بازار ارز و طلای امروز قیمت سکه ، قیمت طلا و قیمت دلار  افزایش را تجربه کردند.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا امروز با کاهش ۰.۲۵ درصدی، از ۱,۷۹۳ (یک هزار و هفتصد و نود و سه ) به ۱,۷۸۸ (یک هزار و هفتصد و هشتاد و هشت ) دلار  رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار ) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۸۸ -۴.۵۰ -۰.۲۵  18:00
۱,۷۹۳ -۱۳.۰۰ -۰.۷۳ روز قبل
۱,۸۰۶ ۱۴ ۰.۷۶ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۱.۲۵ درصدی، از ۱,۱۶۱,۰۰۰ (یک میلیون و یکصد و شصت و یک هزار) تومان به ۱,۱۷۵,۸۰۰ (یک میلیون و یکصد و هفتاد و پنج هزار و هشتصد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۱۷۵,۸۰۰ ۱۴,۸۰۰ ۱.۲۵ 17:13
۱,۱۶۱,۰۰۰ -۷,۰۰۰.۰۰ -۰.۶۱ روز قبل
۱,۱۶۸,۰۰۰ ۷,۲۰۰ ۰.۶۱ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار

هر مثقال طلا 18 عیار امروز با افزایش ۱.۲۷ درصدی، از ۵,۰۳۳,۰۰۰ (پنج میلیون و سی و سه هزار) تومان به ۵,۰۹۸,۰۰۰ (پنج میلیون و نود و هشت هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد با افزایش ۰.۷۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۷,۶۸۰ (بیست و هفت هزار و ششصد و هشتاد ) تومان معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۶۸۰ ۲۱۰ ۰.۷۵ 17:11
۲۷,۴۷۰ -۱۳۰.۰۰ -۰.۴۸ روز قبل
۲۷,۶۰۰ ۷۰ ۰.۲۵ ۲ روز پیش

 

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۱۲ درصدی، از ۲۶,۶۹۰ (بیست و شش هزار و ششصد و نود ) تومان به ۲۶,۶۵۸ (بیست و شش هزار و ششصد و پنجاه و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۶,۶۵۸ -۳۲.۰۰ -۰.۱۲  17:12
۲۶,۶۹۰ -۳۱۸.۰۰ -۱.۲ روز قبل
۲۷,۰۰۸ ۲۲۹ ۰.۸۴ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۶۴ درصدی، از ۳۱,۹۰۶ (سی و یک هزار و نهصد و شش ) تومان به ۳۲,۱۱۴ (سی و دو هزار و یکصد و چهارده ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۲,۱۱۴ ۲۰۸ ۰.۶۴ 17:20
۳۱,۹۰۶ -۱۴۰.۰۰ -۰.۴۴ روز قبل
۳۲,۰۴۶ -۳۷.۰۰ -۰.۱۲ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

پوند، امروز به ۳۷,۹۶۵ (سی و هفت هزار و نهصد و شصت و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۷,۹۶۵ -۶.۰۰ -۰.۰۱  17:20
۳۷,۹۷۱ -۲۰.۰۰ -۰.۰۶ روز قبل
۳۷,۹۹۱ ۹۱ ۰.۲۳ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به روز قبل ، با ۷۰ تومان افزایش، ۷,۵۵۰ (هفت هزار و پانصد و پنجاه ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۵۵۰ ۷۰ ۰.۹۲ 17:12
۷,۴۸۰ -۳۰.۰۰ -۰.۴۱ روز قبل
۷,۵۱۰ -۲۰.۰۰ -۰.۲۷ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ لیر ترکیه

در بازار امروز لیر ترکیه  ۳,۰۲۰ (سه هزار و بیست ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر لیر ترکیه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۰۲۰ ۰.۰۰ ۰ 17:00
۳,۰۲۰ ۶۰ ۱.۹۸ روز قبل
۲,۹۶۰ -۱۰.۰۰ -۰.۳۴ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا امروز با افزایش ۰.۳۴ درصدی، از ۲۲,۲۲۳ (بیست و دو هزار و دویست و بیست و سه ) تومان به ۲۲,۲۹۹ (بیست و دو هزار و دویست و نود و نه ) تومان رسید.

قیمت سکه امامی امروز

سکه امامی امروز با افزایش ۰.۴۱ درصدی، از ۱۱,۸۷۰,۰۰۰ (یازده میلیون و هشتصد و هفتاد هزار) تومان به ۱۱,۹۲۰,۰۰۰ (یازده میلیون و نهصد و بیست هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۹۲۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۴۱ 17:12
۱۱,۸۷۰,۰۰۰ -۲۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۱۷ روز قبل
۱۱,۸۹۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۲۶ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

در بازار امروز نیم سکه نسبت به روز قبل ، با ۵۰۰۰۰ تومان افزایش، ۶,۱۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و یکصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۱۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۸۱ 11:28
۶,۰۵۰,۰۰۰ -۳۵,۰۰۰.۰۰ -۰.۵۸ روز قبل
۶,۰۸۵,۰۰۰ -۱۵,۰۰۰.۰۰ -۰.۲۵ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

قیمت ربع سکه  امروز - چهارشنبه ۰۵ آبان ۱۴۰۰ مصادف با ۲۷ اکتبر ۲۰۲۱ - با رشد ۰.۸۳ درصدی به ۳,۵۸۰,۰۰۰ (سه میلیون و پانصد و هشتاد هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی امروز با افزایش ۰.۲۲ درصدی، از ۲,۲۴۵,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و چهل و پنج هزار) تومان به ۲,۲۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان رسید.

بورس تهران 9 هزار واحد رشد کرد/ 3 نماد سبز بازار

شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز 9 هزار و 500 واحد رشد کرد و به عدد یک میلیون و 393 هزار واحد رسید .

شاخص کل هم‌وزن  اما با افت 50  واحدی به 376 هزار و 469 واحد رسید. شاخص فرابورس نیز  19 هزار و 808 واحد را ثبت کرد.

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما