گزارش اقتصاد نیوز از بازار ارز و سکه

نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۷| تداوم ریزش قیمت سکه و دلار

کدخبر: 455383
در بازار ارز و طلای امروز قیمت طلا و قیمت سکه و قیمت دلار ریزش کردند.

به گزارش اقتصادنیوز، در بازار ارز و طلای امروز قیمت دلار ، قیمت سکه و قیمت طلا  ریزش کردند.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۶۲ (یک هزار و هشتصد و شصت و دو )دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۶۲ -۵.۴۰ -۰.۲۹  18:00
۱,۸۶۷ ۱۱ ۰.۶۱ روز قبل
۱,۸۵۶ -۸.۲۰ -۰.۴۵ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۹۷۰۰ تومان کاهش، ۱,۲۴۰,۴۰۰ (یک میلیون و دویست و چهل هزار و چهارصد ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۲۴۰,۴۰۰ -۹,۷۰۰.۰۰ -۰.۷۹ 17:04
۱,۲۵۰,۱۰۰ -۴,۲۰۰.۰۰ -۰.۳۴ روز قبل
۱,۲۵۴,۳۰۰ -۵,۸۰۰.۰۰ -۰.۴۷ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار

هر مثقال طلا 18 عیار امروز با کاهش ۰.۷ درصدی، از ۵,۴۱۸,۰۰۰ (پنج میلیون و چهارصد و هجده هزار) تومان به ۵,۳۸۰,۰۰۰ (پنج میلیون و سیصد و هشتاد هزار) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

در بازار امروز دلار در بازار آزاد نسبت به روز قبل ، با ۱۵۰ تومان کاهش، ۲۸,۱۲۰ (بیست و هشت هزار و یکصد و بیست ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۸,۱۲۰ -۱۵۰.۰۰ -۰.۵۴ 17:03
۲۸,۲۷۰ ۱۰۰ ۰.۳۵ روز قبل
۲۸,۱۷۰ -۳۰.۰۰ -۰.۱۱ ۲ روز پیش

 

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز - پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۰ مصادف با ۱۸ نوامبر ۲۰۲۱ -  به ۲۶,۶۳۲ (بیست و شش هزار و ششصد و سی و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۶,۶۳۲ -۲.۰۰ -۰.۰۱ 17:02
۲۶,۶۳۴ -۱.۰۰ -۰.۰۱ روز قبل
۲۶,۶۳۵ -۲۳۹.۰۰ -۰.۹ ۲ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۱,۹۱۶ (سی و یک هزار و نهصد و شانزده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۹۱۶ -۷۹.۰۰ -۰.۲۴  17:20
۳۱,۹۹۵ -۴۵.۰۰ -۰.۱۵ روز قبل
۳۲,۰۴۰ -۲۴۳.۰۰ -۰.۷۶ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز - پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۰ مصادف با ۱۸ نوامبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۱۶ درصدی به ۳۷,۹۶۲ (سی و هفت هزار و نهصد و شصت و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۷,۹۶۲ -۶۳.۰۰ -۰.۱۶  17:20
۳۸,۰۲۵ ۱۰۹ ۰.۲۸ روز قبل
۳۷,۹۱۶ ۱۰ ۰.۰۲ ۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

درهم امارات (حواله) امروز - پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۰ مصادف با ۱۸ نوامبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۲۵ درصدی به ۷,۷۲۰ (هفت هزار و هفتصد و بیست ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۷۲۰ -۲۰.۰۰ -۰.۲۵  17:02
۷,۷۴۰ ۳۰ ۰.۳۸ روز قبل
۷,۷۱۰ -۱۰.۰۰ -۰.۱۳ ۲ روز پیش

 

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه، امروز به ۲,۷۰۰ (دو هزار و هفتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۴.۸۱ درصدی داشته است.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با کاهش ۰.۷۷ درصدی، از ۲۲,۴۹۱ (بیست و دو هزار و چهارصد و نود و یک ) تومان به ۲۲,۳۱۸ (بیست و دو هزار و سیصد و هجده ) تومان رسید.

قیمت سکه امامی امروز

در بازار امروز سکه امامی نسبت به روز قبل ، با ۹۵۰۰۰ تومان کاهش، ۱۲,۴۷۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و چهارصد و هفتاد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۲,۴۷۰,۰۰۰ -۹۵,۰۰۰.۰۰ -۰.۷۷ 17:01
۱۲,۵۶۵,۰۰۰ -۵,۰۰۰.۰۰ -۰.۰۴ روز قبل
۱۲,۵۷۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ ۰.۵۹ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

همچنین نیم سکه با کاهش ۰.۹۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۴۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و چهارصد هزار) تومان معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۴۰۰,۰۰۰ -۶۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۹۴ 17:04
۶,۴۶۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰.۱۵ روز قبل
۶,۴۵۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۷۸ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه، امروز به ۳,۷۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۳۵ درصدی داشته است.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی امروز با کاهش ۰.۲۱ درصدی، از ۲,۳۰۵,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و پنج هزار) تومان به ۲,۳۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما