گزارش اقتصاد نیوز از بازار ارز و سکه

نرخ دلار متشکل ، طلا و سکه پنجشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۱

کدخبر: 509681
اقتصادنیوز : در بازار امروز قیمت طلا و قیمت سکه بالا رفت اما قیمت دلار متشکل اندکی افت کرد.

به گزارش اقتصادنیوز ؛ در بازار امروز قیمت طلا  و قیمت سکه بالا رفت اما قیمت دلار متشکل اندکی افت کرد. 

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا  امروز - پنجشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۱ مصادف با ۲۱ جولای ۲۰۲۲ - با کاهش ۱.۳ درصدی به ۱,۶۸۵ (یک هزار و ششصد و هشتاد و پنج )دلار رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار ) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۶۸۵ -۲۲.۰۰ -۱.۳  15:00
۱,۷۰۷ -۵.۸۰ -۰.۳۴ روز قبل
۱,۷۱۳ ۱.۵۰ ۰.۰۸ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

هر گرم طلا ۱۸ عیار  امروز - پنجشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۱ مصادف با ۲۱ جولای ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۰۵ درصدی به ۱,۳۴۷,۱۰۰ (یک میلیون و سیصد و چهل و هفت هزار و یکصد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۴۷,۱۰۰ ۷۰۰ ۰.۰۵ 16:08
۱,۳۴۶,۴۰۰ -۳,۵۰۰.۰۰ -۰.۲۶ روز قبل
۱,۳۴۹,۹۰۰ -۹,۰۰۰.۰۰ -۰.۶۷ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار

هر مثقال طلا 18 عیار امروز - پنجشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۱ مصادف با ۲۱ جولای ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۰۶ درصدی به ۵,۸۳۳,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد و سی و سه هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز - پنجشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۱ مصادف با ۲۱ جولای ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۰۹ درصدی به ۲۷,۷۰۸ (بیست و هفت هزار و هفتصد و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۷۰۸ -۲۷.۰۰ -۰.۰۹  11:23
۲۷,۷۳۵ -۷.۰۰ -۰.۰۳ روز قبل
۲۷,۷۴۲ -۲۸.۰۰ -۰.۱۱ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ سکه امامی

 سکه امامی امروز - پنجشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۱ مصادف با ۲۱ جولای ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۲۲ درصدی به ۱۴,۸۶۳,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد و شصت و سه هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۸۶۳,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ ۰.۲۲ 16:09
۱۴,۸۲۹,۰۰۰ -۷۹,۰۰۰.۰۰ -۰.۵۴ روز قبل
۱۴,۹۰۸,۰۰۰ -۱۶,۰۰۰.۰۰ -۰.۱۱ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

 نیم سکه امروز - پنجشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۱ مصادف با ۲۱ جولای ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۶۱ درصدی به ۸,۱۰۰,۰۰۰ (هشت میلیون و یکصد هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۱۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۶۱  16:09
۸,۱۵۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۶۲ روز قبل
۸,۲۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰ ۰ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه  امروز - پنجشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۱ مصادف با ۲۱ جولای ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۹۸ درصدی به ۵,۱۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و یکصد هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی امروز با کاهش ۰.۶۵ درصدی، از ۳,۰۷۰,۰۰۰ (سه میلیون و هفتاد هزار) تومان به ۳,۰۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و پنجاه هزار) تومان رسید.

تیتر یک
از دست ندهید