در گزارش بانک مرکزی مطرح شد

30 میلیون؛ متوسط قیمت هر متر آپارتمان در تهران!

کدخبر: 436774
اقتصادنیوز : بالاترین رشد ماهانه قیمت مسکن در5 ماهه نخست سال 1400 درمرداد ماه رقم خورد.

به گزارش خبرنگار اقتصادنیوز ، گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال 1400» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است. براساس این گزارش در مردادماه سال 1400، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به حدود 5.5 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل 8.4 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 39.4 درصد کاهش نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 309.7 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل 3.1 درصد افزایش نشان می‌دهد.

سهم نوسازها از فروش املاک تهران

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در مردادماه سال 1400 حاکی از آن است که از مجموع 5499 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 33.2 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با مردادماه سال قبل حدود 5.3 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بالا در گروه‌های «6 تا 10»، «11 تا 15» و «16 تا 20» سال ساخت افزوده شده است.

توزیع تعداد معاملات انجام‌شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در مردادماه سال 1400 حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 16.1 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است.

مناطق 10 و 2 به ترتیب با اختصاص سهم‌های 10.8 و 8.8 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع 73.2 درصد از کل تعداد معاملات انجام‌شده در شهر تهران در مردادماه سال 1400 مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5، 10، 2، 4، 14، 8، 15، 7، 1 و 11 ) بوده و 12 منطقه باقی‌مانده 26.8 درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

Annotation 2021-08-29 183359

قیمت هر متر مسکن در تهران

در مردادماه سال 1400، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 309.7 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 3.1 و 34.0 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 645.6 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 144.1 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال 1399 به ترتیب 22.2 و 47.8 درصد افزایش نشان می‌دهند.

خریداران علاقمند به خرید کدام خانه ها هستند

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده برحسب قیمت یک متر مربع بنا در مردادماه سال 1400 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی «150 تا 200» میلیون ریال به ازای هر مترمربع بنا با سهم 17.2 درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده است و دامنه‌های قیمتی «200 تا 250» و «250 تا 300» میلیون ریال به ترتیب با سهم‌های 15.9 و 12.7 درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در این ماه، توزیع حجم معاملات به‌گونه‌ای بوده است که 59.4 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران (309.7 میلیون ریال) معامله شده‌اند.

 خانه‌های نقلی رکورد دار فروش

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در مردادماه سال 1400 نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام‌شده به واحدهای مسکونی با زیربنای «50 تا 60» مترمربع با سهم 14.9 درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای «60 تا 70» و «70 تا 80» مترمربع به ترتیب با سهم‌های 14.2 و 12.7 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 مترمربع، 57.0 درصد از معاملات انجام‌شده را به خود اختصاص دادند.

در مردادماه سال 1400، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش «10.0 تا 15.0» میلیارد ریال با اختصاص سهم 18.3 درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام‌شده را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهای دارای ارزش «5.0 تا 10.0» و «15.0 تا 20.0» میلیارد ریال به ترتیب با اختصاص سهم‌های 17.7 و 12.7 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع در این ماه، حدود 50.6 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 20.0 میلیارد ریال اختصاص داشته است.

Annotation 2021-08-29 183546

بازار اجاره بی توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا

بررسی شاخص کرایه  مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در مردادماه سال 1400 نشان‌دهنده رشد به ترتیب معادل 37.8 و 41.2 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

Annotation 2021-08-29 183702

تعداد معاملات انجام‌شده در مردادماه سال 1400 در حدود 5.5 هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل 8.4 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 39.4 درصد کاهش نشان می‌دهد. در این ماه متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای واحدهای مسکونی شهر تهران معادل 309.7 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 3.1 و 34.0 درصد افزایش نشان می‌دهد.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده در مردادماه سال‌جاری در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 33.2 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین در ماه مورد بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 37.8 و 41.2 درصد رشد نشان می‌دهد.

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما