کدخبر: ۱۰۸۵۸۷ لینک کوتاه

بعد از ۳۴ سال، بهسازی ناوگان ریلی تمام می‌شود

با بودجه تعیین شده برای حمل و نقل ریلی در سال ۱۳۹۴، این گونه برآورد می‌شود که ضمن تکمیل بهسازی ناوگان راه آهن کشور هشت طرح دیگر نیز در سال آینده به اتمام برسد. 

ايسنا نوشت:

بخش حمل و نقل خاصه راه آهن از جمله پروژه‌های عمرانی مورد توجه در بودجه است که دولت برای سال بعد بالغ بر ۱۹۴۵ میلیارد تومان را برای ۴۵ طرح ملی ریلی اختصاص داده است.

این در حالی است که در بودجه برآورد شده تا از مجموع طرح‌های ریلی که در سال ۱۳۹۴ اعتبار دریافت کرده‌اند حدود ۹ طرح تکمیل می‌شود.

بهسازی ناوگان راه آهن

بررسی اعتبار طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در بودجه ۱۳۹۴در برنامه‌های ریلی نشان می‌دهد که طرح بازسازی و بهسازی ناوگان راه آهن کشور که از سال ۱۳۶۰ شروع شده بود در مجموع با هزینه‌ای حدود ۶۹۵ میلیارد تومان طی ۳۴ سال در سال بعد به اتمام می‌رسد.

این پروژه با هدف اصلی تعمیرات اساسی و بازسازی ۱۸۶۷ لکوموتیو همچنین تعمیر، بازسازی و نوسازی ۱۰۶ هزار و ۲۷۲ دستگاه واگن باری و مسافربری در حال اجراست.

برای تکمیل طرح بهسازی ناوگان ریلی حدود ۴۵ میلیارد تومان اعتبار در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ در نظر گرفته شده است.

بهینه سازی مصرف انرژی و توسعه حمل و نقل با راه‌آهن

همچنین توسعه حمل و نقل با راه آهن و بهینه سازی مصرف انرژی از دیگر طرح‌های عمرانی بودجه ۱۳۹۴ است که بعد از ۱۵ سال تکمیل می‌شود.

این طرح با هدف صرفه جویی در مصرف سوخت برای سال آینده بودجه ۲۰ میلیارد تومانی به خود اختصاص داده و برآورد می‌شود تا در مجموع با هزینه حدود ۵۴۴ میلیارد تومانی از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۴ به اتمام برسد.

تکمیل را آهن گرگان- اینچه برون

طی مراحل ساخت و تکمیل راه آهن گرگان-اینچه برون با اختصاص بودجه ۲۳ میلیارد تومانی در سال آینده از طرح‌های دیگر ملی قابل اتمام پیش بینی شده است.

ساخت این راه آهن ۸۰ کیلومتری از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و برآورد می‌شود تا در مجموع با هزینه نزدیک به ۲۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی تمام شود.

احداث خط دوم و نوسازی راه آهن اهواز-خرمشهر

در سال آینده راه آهن اهواز- خرمشهر نوسازی و خط دوم آن احداث می‌شود.

این طرح ۱۲۰ کیلومتری از سال ۱۳۸۷ شروع شده و در بودجه سال ۱۳۹۴ پیش بینی می‌شود که با مجموع هزینه بیش از ۶۴ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومانی تکمیل شود. این پروژه عمرانی برای سال بعد بیش از ۱۰ میلیارد تومان اعتبار دریافت خواهد کرد.

پایان ساخت راه آهن شیراز-اصفهان

راه آهن شیراز-اصفهان بعد از ۱۴ سال در سال ۱۳۹۴ تکمیل خواهد شد.

برآورد دولت در بودجه سال بعد نشان می‌دهد که این راه آهن ۵۰۶ کیلومتری در سال ۱۳۹۴ با دریافت ۳۰ میلیارد تومان اعتبار به اتمام می‌رسد.

طرح احداث راه آهن شیراز- اصفهان در مجموع دوران ساخت خود که از سال ۱۳۸۰ شروع شده بالغ بر ۶۰۷ میلیارد تومان بودجه دریافت می‌کند.

تکمیل راه آهن کرمان-زاهدان

بیش از ۳۷۲ میلیارد تومان هزینه‌ای است که طی ۱۹ سال برای ساخت و تکمیل راه آهن کرمان-زاهدان برآورد شده است.

در بودجه سال بعد این گونه پیش بینی شده تا با اختصاص اعتبار ۲۰ میلیارد تومانی این خط ریلی ۵۴۵ کیلومتری که ساخت آن از سال ۱۳۷۵ شروع شد به پایان برسد.

قطار حومه‌ای تهران به قم و فرودگاه امام خمینی متصل می‌شود
اما در بودجه ۱۳۹۴ برآورد شده تا با تامین مالی ۲۰ میلیارد تومانی اتصال قطار حومه‌ای تهران-قم و آنتنی فرودگاه امام انجام شده و راه آهن کمربندی قم تکمیل شود.

برای تکمیل این طرح ۱۵۴ کیلومتری که شروع آن سال ۱۳۸۹ است در مجموع بالغ بر ۱۲۹ میلیارد تومان هزینه خواهد شد و در سال ۱۳۹۴ احداث آن تمام می‌شود.

انتقال یک خط آهن به زیرزمین در سال۹۴

انتقال خط آهن تهران-تبریز در منطقه ۱۷ و ۱۸ شهرداری تهران به زیر زمین از دیگر طرح‌های عمرانی بخش ریلی است که در سال بعد با مجموع بودجه ۳۰۲ میلیارد تومانی انجام خواهد شد.

این درحالی است که این طرح ۱۰ کیلومتری با شروع به کار در سال ۱۳۸۹ برای تکمیل در سال ۱۳۹۴ بودجه‌ای ۶۱ میلیارد تومانی دریافت می‌کند.

احداث یک قطار حومه‌ای دیگر

ساخت قطار حومه‌ای تهران- ورامین- پیشوا و گرمسار در سال آینده به پایان خواهد رسید. طبق وعده بودجه ۱۳۹۴ این طرح بیش از ۱۱۶ میلیاردی با اختصاص اعتبار ۲۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیونی تکمیل می‌شود. این پروژه ۱۲۰ کیلومتری بوده و احداث آن از سال ۱۳۸۹ شروع شده است.