کدخبر: ۱۳۸۴۱۹ لینک کوتاه

اقتصادنیوز بررسی کرد:

یک دهه تجارت خون به روایت ۴ نمودار/کدام کشورها شرکای ایران در تجارت خون هستند؟

کشورهای افغانستان، تاجیکستان و سوریه مقصدهای صادرات خون از ایران و کشورهای امارات متحده عربی، آلمان، چین، کانادا، تایوان، هند، دانمارک، ایالات متحده آمریکا، فرانسه، ترکیه، انگلستان و کره مبدأ واردات خون به ایران هستند.

فاطمه شیرزادی: «خون انسان، خون حیوان برای مصارف درمان یا پیشگیری یا تشخیص بیماری، توکسین‌ها، کشت‌های موجودات ذره‌بینی به استثنای مخمرها و محصولات مشابه غیرمذکور در جای دیگر» شرح تعرفه‌ای است که در آمارهای رسمی گمرک ایران با استفاده از آن، اطلاعات مربوط به تجارت خون انسان، خون حیوان و چند ماده دیگر با مصارف پزشکی به ثبت می‌رسد.

به گزارش اقتصادنیوز، در سال 85 معادل دو میلیون و 112 هزار دلار خون از ایران به سایر کشورها صادر شده است. در سال 89 صادرات خون با افزایشی قابل توجه به میزانی معادل پنج میلیون و 258 هزار دلار رسیده است. در سال 90 نیز ایران معادل شش میلیون و 422 هزار دلار خون صادر کرده است. در سال 91 صادرات خون کاهش یافته و به میزانی معادل دو میلیون و 751 هزار دلار رسیده، اما در سال 92 این کاهش باز هم شدیدتر شده و به میزانی معادل 546 هزار دلار رسیده است.

در سال 93 ایران معادل یک میلیون و 115 هزار دلار خون صادر کرده است. در 10 ماهه نخست سال 94 صادرات خون به میزانی معادل 611 هزار دلار رسیده است. در تمام این 10 سال کشور افغانستان اولین و کشور تاجیکستان دومین مقصد ایران در صادرات خون بوده‌اند به استثنای سال 93 که در این سال تاجیکستان اولین و افغانستان دومین مقصد ایران در صادرات خون بوده‌اند.

در 10 ماهه سال 94 کشورهای افغانستان، تاجیکستان و سوریه مقصدهای صادرات خون از ایران بوده‌اند. در این بازه زمانی ایران به افغانستان معادل 338 هزار دلار، به تاجیکستان معادل 243 هزار دلار و به سوریه به میزانی معادل 29 هزار دلار خون صادر کرده است.به گزارش اقتصادنیوز، در سال 85 معادل 23 میلیون و 778 هزار دلار خون از سایر کشورها وارد ایران شده است. در سال 86 معادل 41 میلیون و 943 هزار دلار، در سال 87 معادل 25 میلیون و 404 هزار دلار، در سال 88 معادل 15 میلیون و 475 هزار دلار خون از سایر کشورها به ایران وارد شده است.

واردات خون به ایران در سال 89 با کاهشی شدید به میزانی معادل یک میلیون و 597 هزار دلار رسیده است. در سال 90 معادل یک میلیون و 997 هزار دلار، در سال 91 معادل شش میلیون و 174 هزار دلار و در سال 92 معادل 165 هزار دلار خون از کشورهای دیگر وارد ایران شده است.

در سال 93 واردات خون مجددا افزایشی چشمگیر داشته و به میزانی معادل 10 میلیون و 725 هزار دلار رسیده است. در 10 ماهه سال 94 نیز معادل شش میلیون و 390 هزار دلار خون وارد ایران شده است. اولین مبدأ واردات خون به ایران در سال‌های 85 و 86 کشور انگلستان، در سال‌های 87 و 88 کشور سوئیس، در سال 89 کشور ترکیه، در سال 90 کشور کانادا، در سال‌های 91 تا 94 کشور امارات متحده عربی بوده است.

همچنین در 10 ماهه سال 94 ایران معادل دو میلیون و 826 هزار دلار خون از امارات متحده عربی، معادل یک میلیون و 516 هزار دلار خون از آلمان، معادل 807 هزار دلار خون از چین و 616 هزار دلار خون از کانادا وارد کرده است. همچنین در این بازه زمانی از تایوان به میزانی معادل 347 هزار دلار، از هند معادل 123 هزار دلار، از دانمارک معادل 39 هزار دلار، از ایالات متحده آمریکا 36 هزار دلار، از فرانسه 30 هزار دلار، از ترکیه 28 هزار دلار، از انگلستان 14 هزار دلار و از کره 643 دلار خون وارد ایران شده است.


اقتصادنیوز شکل‌های این گزارش را بر اساس آمارهای رسمی گمرک ایران از تجارت خون انسان و خون حیوان تهیه کرده است. این محصول از سال 89 تا سال 94 با کد تعرفه 30029090 و شرح تعرفه «خون انسان، خون حیوان برای مصارف درمان یا پیشگیری یا تشخیص بیماری، توکسین‌ها، کشت‌های موجودات ذره‌بینی به استثنای مخمرها و محصولات مشابه غیرمذکور در جای دیگر» مبادله شده است. پیش از آن یعنی از سال 85 تا سال 88 آمارهای تجارت خون با کد تعرفه 30029000 و شرح تعرفه «خون انسان و خون حیوان؛ توکسین‌ها، کشت‌های موجودات ذره‌بینی به استثنای مخمرها، غیرمذکور در جای دیگر» در گمرک به ثبت رسیده است.