کدخبر: ۱۲۰۴۹۹ لینک کوتاه

انتشار صورت های مالی یکساله «حپترو»

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ مبلغ ۲۴ میلیارد و ۵۰۲ میلیون ریال سود انباشته در حسابهای خود منظور کرد.

به گزارش اقتصادنیوز، شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی صورت های مالی یکساله گذشته خود را بصورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

بر اساس این گزارش «حپترو» در سال گذشته مبلغ 413 میلیارد و 108 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش داشت.

از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 62 میلیارد و 281 میلیون ریال محاسبه شد.

از سود ناخالص دوره نیز هزینه های اداری، عمومی کسر و سود عملیاتی دوره به مبلغ 25 میلیارد و 849 میلیون ریال رسید.

از سود عملیاتی نیز هزینه های مالی و مالیات کسر و درآمدهای متفرقه به آن افزوده شد و معادل 21 میلیارد و 341 میلیون ریال سود خالص بدست آمد و بر این اساس مبلغ 107 ریال سود به ازای هر سهم محقق شد.

به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال افزوده شد و در نهایت مبلغ 24 میلیارد و 502 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.