کدخبر: ۱۹۳۸۶۳ لینک کوتاه

خوش قول و بدقول ترین ایرلاین‌های ایران معرفی شدند

ایسنا: سازمان هواپیمایی کشوری آمار پروازهای انجام شده در آبان‌ماه سال جاری را در فرودگاه مهرآباد اعلام کرد.

براین اساس شرکت هواپیمایی آسمان با انجام ۹۷۳ پرواز فعال‌ترین ایرلاین ایرانی بوده و پس از آن شرکت ایران ایر با ۷۵۲، ماهان با ۷۲۵ و آتا ایر با ۶۱۹ پرواز قرار گرفتند. پس از آن نیز شرکت‌های زاگرس، قشم‌ایر، کاسپین و کیش‌ایر قرار دارند. در بین ایرلاین‌های ایرانی با کمترین پرواز شرکت پروازی پویا با ۶۰، معراج با ۶۵، اترک با ۸۲ و نفت با ۱۳۲ پرواز قرار گرفتند.

در حوزه انجام پروازهای به موقع شرکت معراج موفق شده ۵۴ پرواز معادل ۸۳ درصد از فعالیت خود در آبان‌ماه سال ۱۳۹۶ را به موقع انجام دهد و پس از آن شرکت هواپیمایی ماهان با ۶۸ درصد معادل ۴۹۶ پرواز به موقع در رتبه دوم قرار گرفته است. شرکت ایران‌ایر تور با ۶۶، اترک با ۶۵، قشم‌ایر با ۶۴ و سپهران با ۶۳ درصد دیگر ایرلاین‌هایی بودند که بهترین عملکرد را در این حوزه به خود اختصاص دادند.

از نظر تعداد پروازهای به موقع پس از ماهان شرکت هواپیمایی آسمان با ۴۷۹، ایران‌ایر با ۳۷۳ و آتاایر با ۳۴۳ پرواز بیشترین پرواز را به خود اختصاص دادند. در حوزه تاخیرهای پروازی بیشترین درصد به شرکت هواپیمایی تابان اختصاص یافته که در این ماه ۱۹۷ پرواز معادل ۵۵ درصد از برنامه‌های خود را با تاخیر انجام داده است. پس از آن شرکت هواپیمایی نفت با ۵۳، آسمان با ۵۱ و ایران‌ایر با ۵۰ درصد تاخیر در رتبه‌های بعدی هستند.

از نظر تعداد پروازهای تاخیردار شرکت هواپیمایی آسمان با انجام ۴۹۴ پرواز بیشترین تاخیر را داشته و پس از آن ایران‌ایر با ۳۷۹، آتاایر با ۲۷۶ و زاگرس با ۲۴۴ پرواز قرار گرفتند. شرکت‌های معراج، پویاایر، اترک و ساها نیز کمترین تعداد تاخیر پروازی را در آبان ماه به خود اختصاص داده‌اند.