کدخبر: ۲۱۲۶۷۴ لینک کوتاه

علت کاهش تولید ۹ کالامتخلف صنعتی و معدنی

در سال گذشته ۹ کالای متخلف صنعتی و معدنی با کاهش تولید مواجه شدند که در مورد هر یک از این کالاها علت خاصی دارد.

به گزارش ایسنا، کولر آبی، وانت، داروی انسانی، پودر شوینده، نئوپان، کاتد مس، الیاف اکلیلیک، الکترو موتور و سیمان ۹ کالای منتخب صنعتی و معدنی هستند که در سال ۱۳۹۶ با کاهش میزان تولید نسبت به سال ۱۳۹۵ مواجه شده‌اند.

نئوپان با کاهش ۱۷.۵ درصدی، کولر آبی با کاهش ۳۳.۵ درصدی، وانت با کاهش ۴.۴ درصدی، پودر شوینده با کاهش ۰.۶ درصدی، داروی انسانی با کاهش ۴.۶ درصدی، الکتروموتور با کاهش ۳.۴ درصدی، سیمان با کاهش ۱.۵ درصدی و کاتد مس با کاهش ۱۵.۵ درصدی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ روبرو شدند.

بر اساس اطلاعاتی که به صورت اختصاصی در اختیار ایسنا قرار گرفته است علت رشد منفی ۰.۶ درصدی پودر شوینده در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵، کاهش صادرات به کشور عراق بوده است. همچنین در مورد وانت باید اعلام کرد که تغییر در برنامه مدیریتی گروه خودروسازی و جلوگیری از تولید وانت آریسان واحد تبریز توسط سازمان ملی استاندارد از عوامل اصلی کاهش ۴.۴ درصدی تولید وانت در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ بوده است.

کولر آبی به دلیل کاهش صادرات، فصلی بودن تولید محصول، در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ با کاهش ۳۳.۵ درصدی روبرو شده است و داروی انسانی نیز به دلیل کاهش نقدینگی به دلیل اجرای طرح تحول سلامت با کاهشی ۴.۶ درصدی در مدت مورد اشاره مواجه شده است.

در مورد نئوپان باید اعلام کرد که کاهش تقاضا در بازار عامل کاهش تولید ۱۷.۵ درصدی این محصول در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۵ است. کاتد مس نیز به دلیل ادامه تعمیرات و تغییر سیستم کوره‌های فعلی به سیستم فلش تا آذرماه با کاهش تولید ۱۵.۲  درصدی در مدت مذکور روبرو شده است. سیمان دیگر محصول معدنی است که کاهش تقاضا طی سال‌های گذشته و فصل زمستان، کاهش صادرات، قطعی گاز و رکود بخش ساختمان موجب شده تا شاهد کاهش ۱.۵ درصدی میزان تولید آن در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ باشیم.

الکتروموتور نیز به دلیل مشکل تامین مواد اولیه به دلیل مسائل ارزی و کاهش نقدینگی در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۵ با کاهش ۳.۴ درصدی میزان تولید روبرو شده است. در این بین تعطیلی یک شرکت تولیدی از اواسط سال گذشته به دلیل مشکلات مدیریتی عامل کاهش میزان تولید الیاف اکلیلیک است.