کدخبر: ۲۷۴۹۸۳ لینک کوتاه

قیمت دلار، طلا و سکه امروز سه‌شنبه ۹۸/۱/۶

اقتصادنیوز؛ امروز سه‌شنبه ۶ فروردین ۹۸ قیمت دلار در صرافی‌ها همچنان زیر مرز ۱۳ هزار تومان و در بازار آزاد در محدوده ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومانی قرار دارد. همچنین سکه طرح جدید در کانال ۴.۶ میلیون تومان و سکه طرح قدیم زیر مرز ۴.۴ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد. هر مثقال طلای آبشده نیز امروز در میانه کانال ۱.۸ میلیون تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه بهار آزادی

امروز سکه بهار آزادی برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که سکه بهار آزادی که روز قبل تا ۴,۳۸۰,۰۰۰ (چهار میلیون و سیصد و هشتاد هزار) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۰۶ فروردین ۱۳۹۸ مصادف با ۲۶ مارچ ۲۰۱۹ - با رشد ۰.۳۱ درصدی به ۴,۳۹۴,۰۰۰ (چهار میلیون و سیصد و نود و چهار هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۳۹۴,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰ ۰.۳۱ درصدی امروز
۴,۳۸۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰ ۰.۳۱ درصدی روز قبل
۴,۳۹۴,۰۰۰ ۴,۰۰۰ ۰.۰۹ درصدی ۷ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت سکه امامی امروز

سکه امامی، امروز به ۴,۶۲۹,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و بیست و نه هزار) تومان رسید که نسبت به ۷ روز پیش، کاهش ۰.۷۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۶۲۹,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰ ۰.۷۱ درصدی روز قبل
۴,۶۶۲,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ ۱.۰۲ درصدی ۷ روز پیش
۴,۶۱۴,۰۰۰ ۶۲,۰۰۰ ۱.۳۴ درصدی ۸ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه امروز با کاهش ۰.۳۵ درصدی، از ۲,۵۴۹,۰۰۰ (دو میلیون و پانصد و چهل و نه هزار) تومان به ۲,۵۴۰,۰۰۰ (دو میلیون و پانصد و چهل هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۵۴۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰ ۰.۳۵ درصدی روز قبل
۲,۵۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۳.۹۲ درصدی ۷ روز پیش
۲,۴۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴.۰۸ درصدی ۸ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ ربع سکه

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل ، با ۷۰۰۰ تومان افزایش، ۱,۶۴۷,۰۰۰ (یک میلیون و ششصد و چهل و هفت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۶۴۷,۰۰۰ ۷,۰۰۰ ۰.۴۲ درصدی امروز
۱,۶۴۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰ ۰.۴۲ درصدی روز قبل
۱,۶۴۷,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۳.۰۳ درصدی ۷ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ سکه گرمی

همچنین هر سکه گرمی با افزایش ۰.۴۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۸۷۸,۰۰۰ (هشتصد و هفتاد و هشت هزار) تومان معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر سکه گرمی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸۷۸,۰۰۰ ۴,۰۰۰ ۰.۴۵ درصدی امروز
۸۷۴,۰۰۰ ۴,۰۰۰ ۰.۴۵ درصدی روز قبل
۸۷۸,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۳.۴۱ درصدی ۷ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت مثقال طلا امروز

هر مثقال طلا در بازار داخلی هم ۱,۸۴۹,۰۰۰ (یک میلیون و هشتصد و چهل و نه هزار) تومان قیمت خورد.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر مثقال طلا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۴۹,۰۰۰ ۹,۰۰۰ ۰.۴۸ درصدی روز قبل
۱,۸۵۸,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰ ۳.۰۱ درصدی ۷ روز پیش
۱,۸۰۲,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۰.۱۱ درصدی ۸ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۴۲۶,۹۰۰ (چهارصد و بیست و شش هزار و نهصد ) تومان رسید که نسبت به ۷ روز پیش، کاهش ۰.۶۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۲۶,۹۰۰ ۲,۹۷۰ ۰.۶۹ درصدی روز قبل
۴۲۹,۸۷۰ ۱۳,۸۵۰ ۳.۲۲ درصدی ۷ روز پیش
۴۱۶,۰۲۰ ۸۶۰ ۰.۲ درصدی ۸ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز

روز قبل هر گرم طلا ۲۴ عیار برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که هر گرم طلا ۲۴ عیار که ۷ روز پیش تا ۵۷۳,۱۶۰ (پانصد و هفتاد و سه هزار و یکصد و شصت ) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۰۶ فروردین ۱۳۹۸ مصادف با ۲۶ مارچ ۲۰۱۹ - با کاهش ۰.۶۹ درصدی به ۵۶۹,۲۰۰ (پانصد و شصت و نه هزار و دویست ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۶۹,۲۰۰ ۳,۹۶۰ ۰.۶۹ درصدی روز قبل
۵۷۳,۱۶۰ ۱۸,۴۷۰ ۳.۲۲ درصدی ۷ روز پیش
۵۵۴,۶۹۰ ۶۲۰ ۰.۱۱ درصدی ۸ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت دلار در بازار آزاد تهران امروز

دلار در بازار تهران امروز با افزایش ۰.۲۲ درصدی، از ۱۳,۲۵۰ (سیزده هزار و دویست و پنجاه ) تومان به ۱۳,۲۸۰ (سیزده هزار و دویست و هشتاد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار تهران
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۲۸۰ ۳۰ ۰.۲۲ درصدی امروز
۱۳,۲۵۰ ۰ ۰ درصدی روز قبل
۱۳,۲۵۰ ۹۰ ۰.۶۷ درصدی ۷ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ دلار هرات

در بازار امروز دلار هرات در بازار تهران نسبت به روز قبل ، با ۲۰ تومان افزایش، ۱۳,۱۴۰ (سیزده هزار و یکصد و چهل ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار هرات در بازار تهران
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۱۴۰ ۲۰ ۰.۱۵ درصدی امروز
۱۳,۱۲۰ ۶۰ ۰.۴۵ درصدی روز قبل
۱۳,۰۶۰ ۲۰۰ ۱.۵۳ درصدی ۷ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت سکه در بازار آزاد تهران امروز

همچنین سکه در بازار تهران با افزایش ۲.۵۷ درصدی نسبت به ۱۷ روز پیش، ۴,۶۶۰,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و شصت هزار) تومان معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه در بازار تهران
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۶۶۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۲.۵۷ درصدی امروز
۴,۵۴۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۱.۵۴ درصدی ۱۷ روز پیش
۴,۴۷۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۰.۴۴ درصدی ۲۱ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ دلار صرافی

دلار در بازار داخلی هم ۱۲,۹۵۲ (دوازده هزار و نهصد و پنجاه و دو ) تومان قیمت خورد.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۲,۹۵۲ ۵۸ ۰.۴۴ درصدی روز قبل
۱۲,۸۹۴ ۵ ۰.۰۳ درصدی ۷ روز پیش
۱۲,۸۸۹ ۶ ۰.۰۴ درصدی ۸ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت یورو صرافی امروز

روز قبل یورو مانند ۷ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. یورو که ۷ روز پیش تا ۱۴,۸۰۱ (چهارده هزار و هشتصد و یک ) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۰۶ فروردین ۱۳۹۸ مصادف با ۲۶ مارچ ۲۰۱۹ - با رشد ۰.۹۷ درصدی به ۱۴,۹۴۶ (چهارده هزار و نهصد و چهل و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۹۴۶ ۱۴۵ ۰.۹۷ درصدی روز قبل
۱۴,۸۰۱ ۷ ۰.۰۴ درصدی ۷ روز پیش
۱۴,۷۹۴ ۰ ۰ درصدی ۸ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت پوند امروز

پوند، امروز به ۱۷,۰۹۴ (هفده هزار و نود و چهار ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۷,۰۹۴ ۲۷ ۰.۱۵ درصدی امروز
۱۷,۱۲۱ ۱۱ ۰.۰۶ درصدی روز قبل
۱۷,۱۱۰ ۷۲ ۰.۴۲ درصدی ۷ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت درهم امارات امروز

درهم امارات امروز با افزایش ۰.۴۵ درصدی، از ۳,۵۱۱ (سه هزار و پانصد و یازده ) تومان به ۳,۵۲۷ (سه هزار و پانصد و بیست و هفت ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۵۲۷ ۱۶ ۰.۴۵ درصدی روز قبل
۳,۵۱۱ ۲ ۰.۰۵ درصدی ۷ روز پیش
۳,۵۰۹ ۰ ۰ درصدی ۸ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت لیر ترکیه امروز

در بازار امروز لیر ترکیه نسبت به روز قبل ، با ۴۰ تومان افزایش، ۲,۳۴۴ (دو هزار و سیصد و چهل و چهار ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر لیر ترکیه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۳۴۴ ۴۰ ۱.۷ درصدی امروز
۲,۳۰۴ ۵۰ ۲.۱۷ درصدی روز قبل
۲,۳۵۴ ۷ ۰.۲۹ درصدی ۷ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ دلار کانادا

همچنین دلار کانادا با افزایش ۰.۲۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۹,۶۶۶ (نه هزار و ششصد و شصت و شش ) تومان معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار کانادا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۹,۶۶۶ ۲۳ ۰.۲۳ درصدی امروز
۹,۶۴۳ ۷۰ ۰.۷۲ درصدی روز قبل
۹,۷۱۳ ۵۵ ۰.۵۶ درصدی ۷ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ دلار استرالیا

دلار استرالیا در بازار داخلی هم ۹,۲۳۴ (نه هزار و دویست و سی و چهار ) تومان قیمت خورد.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار استرالیا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۹,۲۳۴ ۳۵ ۰.۳۷ درصدی امروز
۹,۱۹۹ ۳۶ ۰.۳۹ درصدی روز قبل
۹,۱۶۳ ۱۸ ۰.۱۹ درصدی ۷ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت رینگیت مالزی امروز

رینگیت مالزی، امروز به ۳,۱۸۵ (سه هزار و یکصد و هشتاد و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر رینگیت مالزی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۱۸۵ ۰ ۰ درصدی امروز
۳,۱۸۵ ۱۹ ۰.۵۹ درصدی روز قبل
۳,۱۶۶ ۳ ۰.۰۹ درصدی ۷ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ بات تایلند

روز قبل بات تایلند مانند ۷ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. بات تایلند که ۷ روز پیش تا ۴۰۸ (چهارصد و هشت ) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۰۶ فروردین ۱۳۹۸ مصادف با ۲۶ مارچ ۲۰۱۹ - با رشد ۰.۲۴ درصدی به ۴۰۹ (چهارصد و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر بات تایلند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۰۹ ۱ ۰.۲۴ درصدی روز قبل
۴۰۸ ۱ ۰.۲۴ درصدی ۷ روز پیش
۴۰۷ ۰ ۰ درصدی ۸ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت درام ارمنستان امروز

درام ارمنستان امروز با افزایش ۳.۷ درصدی، از ۲۶ (بیست و شش ) تومان به ۲۷ (بیست و هفت ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر درام ارمنستان
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷ ۱ ۳.۷ درصدی امروز
۲۶ ۰ ۰ درصدی روز قبل
۲۶ ۰ ۰ درصدی ۷ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ لاری گرجستان

در بازار امروز لاری گرجستان نسبت به روز قبل ، با ۵ تومان کاهش، ۴,۸۰۱ (چهار هزار و هشتصد و یک ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر لاری گرجستان
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۸۰۱ ۵ ۰.۱ درصدی امروز
۴,۸۰۶ ۱۸ ۰.۳۷ درصدی روز قبل
۴,۷۸۸ ۳ ۰.۰۶ درصدی ۷ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند