خبر مهم و خوش همتی: قیمت ارز را همین امروز و فردا پایین خواهیم آورد +ویدئو

رئیس کل بانک مرکزی گفت: همین امروز و فردا قیمت ارز را پایین خواهیم آورد و به مردم نشان خواهیم داد که دولت هیچ وقت به دنبال گران کردن ارز برای تامین کسری بودجه نبوده است.