سیزدهمین مرحله از حراج اوراق دولتی

سهم بانک ها از خرید اوراق صفر شد

کدخبر: 357972
در سیزدهمین مرحله از حراج اوراق دولتی سهم بانک ها از خرید اوراق صفر شد زیرا وزارت اقتصاد حاضر به فروش اوراق با نرخ پیشنهادی از سوی این نهادها نشد.

روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد:در سیزدهمین مرحله از حراج اوراق دولتی تعداد چهار بانک سفارش‌های خود را در مجموع به ارزش 10.2 هزار میلیارد ریال در سامانه‌های بازار بین‌بانکی ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی با فروش اوراق به این بانک‌ها موافقت نکرد.به نظر می رسد نرخ سود مورد انتظار بانک ها از نرخ مدنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی بیشتر بوده است.

 تنها سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در فرآیند خارج از حراج و از طریق بورس در حدود 8.9 هزار میلیارد ریال اوراق «اراد43» با نرخ بازده تا سررسید 21 درصد، 2.3 هزار میلیارد ریال اوراق «اراد45» با نرخ بازده تا سررسید 20 درصد و 7.2 هزار میلیارد ریال اوراق «اراد47» با نرخ بازده تا سررسید 18.9 درصد در نرخ‌های کشف شده در حراج خریداری کردند. در مجموع، 18.3 هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولت در هفته جاری توسط سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی خریداری شد.بنابراین بانکها در حراج سیزدهم هیچ سهمی از خرید اوراق نداشتند،اتفاقی که در 12 هفته گذشته رخ نداده بود.در مجموع سهم بانک ها از خرید اوراق در 13 حراج گذشته 64 درصد است.

 

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما