مزایده شماره ۱۰۰۲۰۰۱۰۲۲۰۰۰۰۱۹سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

کدخبر: ۶۲۵۱۱۰
آگهی مزایده شماره 06/1402
مزایده شماره ۱۰۰۲۰۰۱۰۲۲۰۰۰۰۱۹سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد 192 قلم شامل انواع لوازم وتجهیزات مخابراتی خارج ازرده و اسقاط موجود در مراکز زیرساختی استان اصفهان طبق 19 برگ لیست مشخصات اقلام را ازطریق مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی اینترنتی WWW.SETADIRAN.IR بفروش برساند.

علاقمندان به شرکت درمزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی امضاء الکترونیکی (توکن) به دفاترثبت نام (لیست دفاتر و اطلاعات تماس موجود در سامانه) مراجعه و یا مرکز پشتیبانی 1456 تماس حاصل نمایند.

نام و نشانی مزایده گزار: شرکت ارتباطات زیرساخت – امورهماهنگی  کمیسیون معاملات به نشانی خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، روبروی خیابان شهید قندی، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت، طبقه هشتم، دورنگار : 88466779

زمان و محل دریافت اسناد مزایده: منحصراً از روز چهارشنبه مورخ 1402/11/11 تا ساعت 11:00 روز چهارشنبه مورخ 1402/11/18 به صورت الکترونیکی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) می باشد.

مبلغ فروش اسناد مزایده: بهاء فروش اسناد مبلغ 1،000،000 ریال با احتساب مالیات برارزش افزوده می باشد که با توجه به مشکلات به وجود آمده در خصوص اتصال به سامانه بهسازان ملت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، خریداران اسناد می بایست هزینه مربوطه را به شماره حساب 410100004001048304023369 IR با شناسه واریز 311048307130101000000000000010 به نام شرکت ارتباطات زیرساخت و صرفاً با قید نام مزایده گر و شماره مزایده 06/1402 و درج کد ملی یا شناسه ملی واریز نموده و تصویر فیش واریزی را از طریق نمابر به شماره 88466779 و یا پست الکترونیک به آدرس commission95@tic.ir ارسال و اصل آن را به صورت فیزیکی به نشانی: استان اصفهان،خیابان گلدسته،ابتدای خیابان شهید بهشتی نژاد، شرکت ارتباطات زیرساخت استان اصفهان ارائه و با هماهنگی آقای ابراهیمی (شماره تماس: 3220594-031 داخلی 31 و 09131338121) ازاقلام مذکور بازدید نمایند. (شخص مزایده گر و یک نفرهمراه)  

شایان ذکر است عدم ارسال مستندات و عدم تأیید واریزی خریداران اسناد از سوی اداره کل امور مالی و ذیحسابی، به منزله انصراف از مزایده تلقی می گردد.

مهلت بازدیدازاقلام: از ساعت 08:30 روز چهارشنبه مورخ 1402/11/11 تا ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1402/11/21 می باشد.

تضمین شرکت درفرآیندارجاع کارمزایده - زمان و مهلت ثبت پیشنهادها: تضمین شرکت درفرآیندارجاع کار مزایده مبلغ 1.000.000.000 ریال( یک میلیارد ریال) می باشدکه جهت شرکت درمزایده کلیه شرکت کنندگان می بایست مبلغ مذکور را به صورت ضمانتنامه بانکی (مطابق نمونه پیوست شرایط مزایده) معتبربااعتبار اولیه 3ماه از تاریخ صدور و قابل تمدید برای یک دوره سه ماهه دیگرو غیر قابل انتقال، غیرقابل برگشت وغیرمشروط و با قیدشماره و موضوع مزایده به نام شرکت ارتباطات زیرساخت تهیه و تصویرآن را درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری واصل ضمانتنامه را به همراه کلیه اسناد مزایده در پاکت دربسته قرارداده و تاساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1402/11/29 به نشانی: تهران،خیابان دکترشریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت، طبقه هشتم، واحد پاسخگوی، اطاق 816 فروش اسناد کمیسیون معاملات تحویل نموده و همچنین پیشنهاد قیمت خود را تاساعت 11:00 همان روز (یکشنبه مورخ 1402/11/29) درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نمایند.

بازگشایی پاکات مزایده: زمان بازگشایی پاکات مزایده ازساعت 08:00 روز دوشنبه مورخ 1402/11/30 درمحل امور هماهنگی کمیسیون معاملات واقع درطبقه 8 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت اطاق817 می باشد.ضمناً مزایده گران جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به سایت WWW.TIC.IR مراجعه ویا باشماره تلفن 88113809 تماس حاصل نمایند. 

شناسه آگهی 1655642 میم الف 6974

                                                                                        شرکت ارتباطات زیرساخت

 

اخبار روز سایر رسانه ها
  تیتر یک
  • نیم قرن با اقتصاد ایران؛ ۱ مرداد

   اقتصادنیوز:‌ در پروژه «نیم قرن با اقتصاد ایران» تلاش بر این است تا از قبل اخبار و گزارش های اقتصادی به تصویر روشنی از…

  اخبار بیشتر در سرویس سایر رسانه ها
  کارگزاری مفید
  صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی