کدخبر: ۱۸۳۸۵۳ لینک کوتاه

جایگاه هیات دیپلماتیک آمریکا هنگام سخنرانی روحانی در سازمان ملل + عکس

هنگام سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان در سازمان ملل ، هیات دیپلماتیک آمریکا به طور کامل سالن را ترک نکردند.

هیات آمریکا در سطح کارشناس دفتر این کشور در سازمان ملل هنگام سخنرانی روحانی در سالن حضور داشته و جایگاه این کشور را ترک نکردند. هر چند چهره شاخصی در میان آنها حضور نداشت. دو نفر از کارشناسان دفتر آمریکا در سازمان ملل ، سخنرانی روحانی را از نزدیک گوش دادند.

photo5913344495808784968