توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده شهرام جزایری +فیلم

شهرام جزایری به تهران منتقل شد؛ توضیحات اژه‌ای درباره پرونده او را ببینید و بشنوید.