کدخبر: ۲۳۰۷۸۷ لینک کوتاه

اولین انتصاب همتی دربانک مرکزی

اقتصادنیوز :امیر شکری پیش از این نیز سابقه ریاست سازمان تولید اسکناس و مسکوک را بر عهده داشت، مجدد با حکم همتی، ریاست جدید این سازمان را بر عهده گرفت.

به گزارض اقتصادنیوز به نقل از مهر ، عبدالناصر همتی امیر شکری را به سمت رییس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی منصوب کرد.

امیر شکری که تا پیش از این نیز سابقه ریاست سازمان تولید اسکناس و مسکوک را بر عهده داشت، در شهریورماه 95 از ریاست این سازمان کنار گذاشته شد و به عنوان مدیر کل هیئت عامل بانک مرکزی منصوب شده بود.

وی مجدد با حکم همتی، ریاست جدید این سازمان را بر عهده گرفت.