خاتمی: هیچ شخصی برای رهبری آینده مطرح نشده است

احمد خاتمی، عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری خبر داد که در حال حاضر، هیچ شخصی برای رهبری آینده در این مجلس مطرح نشده است.

منبع: ایسنا