کنایه روحانی به مخالفان برجام: حسادت می‌کنند؛ ۸ سال مذاکره می‌کردند حاصلی نداشت +فیلم