فیلم | اخبار ۲۰:۳۰ با «داره می‌ریزه» به سراغ آمدنیوز رفت

اقتصادنیوز: بخش خبری ۲۰:۳۰ در واکنش به به بازداشت روح الله زم و افتادن اکانت آمدنیوز در اختیار نیروهای سپاه پاسداران با اشاره به ریزش ممبرهای این کانال گزارشی آماده کرده بود و برایش آهنگ داره می ریزه که این روزها حسابی وایرال شده است، استفاده کرده بود.