فیلمی از سخنان امام خمینی پس از تسخیر سفارت آمریکا

اقتصادنیوز؛ پس از تسخیر سفارت آمریکا امام خمینی سخنرانی مشهوری کردند و برای اولین بار فرمودند: «آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند»./ خبرآنلاین