رهبری: با مردم با دورویی برخورد نکنید(فیلم)

توصیه رهبر انقلاب به مسئولانکه در سایت ایشان منتشر شد:« با مردم با تقلب و خدعه و فریب و دورویی برخورد نکنید. اگر ما در مسائل گوناگون سیاسی‌مان و... همین یک مورد را رعایت کنیم، دنیا آباد خواهد شد.»