یرواندآبراهامیان در گفت‌وگو با BBCفارسی اقدام آمریکا را تروریستی خواند

اقتصادنیوز؛ یرواند آبراهامیان در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی اقدام آمریکا در ترور شهید قاسم سلیمانی را تروریستی اذعان کرد.