این فیلم را ببینید تا از عیسی شریفی ورابطه اش با قالیباف بیشتر بدانید

اقتصادنیوز : نیروهای مسلح به تازگی از زندانی بودن عیسی شریفی خبر داده است. از خروج از کشور و بازگشت به آن تا چند دور دستگیری و شایعه حکم اعدام و تکذیب آن، سرنوشت ۳ سال ماجرای پرونده 《پیچیده و مهم》عیسی شریفی، معاون سابق محمد باقر قالیباف، شهراد پیشین تهران و رییس فعلی مجلس شورای اسلامی است. اما از جزییات این پرونده و ارتباط آن با قالیباف، چه می دانیم؟