یک سوم کارمندان دور کار می شوند

اقتصادنیوز : معاون استاندار تهران گفت : از ٢٨ تیرماه یک سوم کارمندان ادارات باید دورکاری کنند یا در مرخصی باشند.