موضع صریح محسن هاشمی درباره اظهارات فتاح

اقتصادنیوز : محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران گفت :چرا نمی گذارید درباره ۷۰۰ ملک شهرداری که در اختیار دیگران است، گزارش بدهیم؟،چرا اجازه پاسخ دادن به حرفهای فتاح را نمی دهید؟ فرصت بدهید تا مساله کاخها را در جمهوری اسلامی برای مردم باز کنیم.