فرمانده سپاه: اگر لازم باشد منافع دشمن زیر تیغ ماست+فیلم

فرمانده کل سپاه گفت: منافع دشمنان در همه جا، زیر دید ماست و اگر لازم باشد زیر تیغ ما خواهد بود" این پیام ما به دشمنانمان است".