تاکید وزیر بهداشت بر نیامدن داروی ضدکرونا به بازار+ فیلم

وزیر بهداشت گفت: هنوز هیچ داروی ضدکرونا به بازار نیامده است؛ مردم به شایعات توجه نکنند.