توصیف متفاوت و جالب سردار سلیمانی از این شهید+ فیلم

شهید حاج قاسم سلیمانی که مانند پدر بچه های لشکر را دوست داشت و به آنها عشق می ورزید، شهید یونس زنگی آبادی را یک لشکر توصیف می کند.