آواز مرغ سحر همایون بر مزار محمدرضا شجریان

بعد از خاک سپاری پیکر مرحوم محمدرضا شجریان حاضران و دوستداران وی آواز مرغ سحر را زمزمه کردند.