کدخبر: ۳۰۶۲۰۸ لینک کوتاه
لینک کوتاه کپی شد

شرایط پذیرش دوره MBA و DBA در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران‌

امروزه درحال گذر از جامعه صنعتی و ورود به جامعه اطلاعاتی هستیم. بشر امروز، هزاره سوم را درحالی آغاز کرد که پیشرفتهای اعجاب آور علمی و فنی وی را احاطه کرده است. فناوری اطلاعات بنیانهای جامعه صنعتی را سست کرده تا ستونهای جامعه اطلاعاتی را برپا کند.

 همانگونه که گذر از عصر کشاورزی و ورود به عصر صنعت، چالشها و مشکلاتی را برای بشر به وجود آورد گام نهادن به عصر اطلاعات نیز برای بشر چالش زا خواهد بود اما این بار بشر می بایست با چالشهای عمیق تر و قدرتمندتر دست و پنجه نرم کند. عصر اطلاعات نیازمند سرعت، انعطاف پذیری، نوآوری و… است و سازمانهای این دوره نیز باید بدین موضوع توجه کنند.

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ، ﻣﺮﺯﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ، ﭘﻮﻳﺎ ﻭ ﻣﺘﺤﻮﻝ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ . ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اﻣﺮوزی و مدیران آنها در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﭘﻴﭽﻴﺪه داﺧﻠﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻋﺪﻳﺪه ای از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﺮای ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ،  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺤﺪود و در ﺣﺎل اﺗﻤﺎم ،اﻓﺰاﻳﺶ وﻇﺎﻳﻒ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ،ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و ﻫﺠﻮم راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ اﻧﺪ.

تنها عامل موفقیت سازمان در عصر اطلاعات کارکنان و مدیران آن هستند. از طرف دیگر چشم انداز سازمان از طریق تصویر پردازی از آینده مطلوب درصدد است که کارکنان و مدیران سازمان را در جهت تحقق آن بسیج نماید. بنابراین مدیران این دوره نیازمند هوشمندی، تخصص و دید وسیعتری برای مقابله با چالشهای فراروی خود خواهند بود. دوره‌های MBA و DBA در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برای پاسخ به این نیاز ایجاد شده اند.

این دوره¬ها باعث ارتقاء و افزایش دانش مدیران می گردد و همچنین برای ایجاد و توسعه مهارت های لازم جهت فعالیت در دنیای رقابتی کسب و کار نیز بسیار ضروری است. اگرچه دلایل تعدادی از متقاضیان شرکت در دوره های MBA و DBA مادی و ناظر بر افزایش درآمد خود است، اما دلایل با اهمیت دیگری نیز در این خصوص وجود دارد که از آن جمله می توان به بسط فرصت های شغلی، پیشبرد حرفه فعلی و گسترده نمودن شبکه های ارتباطی شخصی اشاره نمود.

بر این اساس، مرکز آموزش های کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران تلاش دارد با استفاده از اساتید مجرب و متخصص نسبت به گسترش فعالیت های بین رشته ای اقدام نموده و از طریق کمک به توسعه دانش و مهارت¬های مدیریتی در بین فعالین حوزه کسب و کار، پیوند مناسبی بین دانش فنی و مهارت کسب و کار در کشور برقرار نماید. شایان ذکر است در پایان دوره از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، گواهینامه معتبر با قابلیت ترجمه رسمی و با تایید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری اعطاء خواهد شد.

علاقه مندان می توانند جهت تعیین وقت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر به سایت fmut.ir   مراجعه نموده و یا با تلفن های 88339657 الی 59 تماس حاصل فرمایند.

ثبت نام در دوره های یکساله مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران ( MBAو DBA)

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند